Jongeren eisen in de VN hun sociaal en economisch welzijn op

IMG_3546_eJeugdigen uit dertig landen willen dat de Verenigde Naties (VN)een jeugdorganisatie instelt die zich richt op het sociaal en economisch welzijn van jongeren. Dit is één van de acht voorstellen die tot stand is gekomen nadat jongeren uit dertig landen twee dagen met elkaar hadden gediscussieerd tijdens de jeugdconferentie Child en Youth Finance.
De jeugdconferentie die van 21 tot en met 23 mei gehouden werd in New York. was onderdeel van de United Nations High Level Stakeholders meeting ‘A Chance for Change: Child and Youth Finance on the Post-2015 Agenda’ op het VN-hoofdkwartier in New York waarvoor Suriname ook was uitgenodigd. De jeugdigen konden op de bijeenkomst zelf hun bezorgdheid, hun wensen en dromen over hun eigen toekomst presenteren aan beleidsmakers. Het betrekken van de jeugd bij alles wat met financiën te maken heeft, moet de toegankelijkheid tot kindvriendelijke producten en diensten verbeteren. Ook moeten de jeugdigen worden beschermd tegen kwetsbaarheden.
Chayenne Breinburg (14) van de W. Ritfeldschool heeft namens de Surinaamse jeugd deelgenomen aan de conferentie. Ze was er samen met vertegenwoordigers van de Stichting Projecten en de Centrale Bank van Suriname. Chayenne is als Aflatoun-mascotte betrokken bij het Alfafounprogramma voor sociale en financiële educatie. Op grond daarvan heeft Stichting Projekten haar geselecteerd voor de jeugdconferentie. Het was belangrijk dat naast de Centrale Bank als financiële instelling en de Stichting Projecten als onderwijs NGO, ook de doelgroep –de jeugd- vertegenwoordigd was.
In de voorstellen van de jeugdigen is omschreven hoe zij hun eigen financieel en sociaal welzijn na 2015 op de VN-agenda willen zien. De jongeren pleiten ervoor dat burgerschapseducatie in het curriculum van het basisonderwijs en in dat van de mulo en middelbare scholen wordt opgenomen.
Een bankrekening voor alle kinderen tussen 12 en 18 jaar is ook één van de voorstellen die de jeudigden in New York hebben gedaan. Ze vinden dat regeringen beleid en programma’s moeten ontwikkelen om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Tegelijkertijd moeten ze ondernemerschap stimuleren via speciale fondsen.
Alle ondernemingen zullen een deel van hun winst aan jeugd gerelateerde activiteiten moeten besteden. Vooral voor jeugdige ondernemers zullen speciale belastingsvoordelen moeten gelden. De jeugdigen van de 30 deelnemende landen waren het erover eens dat regeringen erop moeten toezien dat alle huidige jongeren tot en met 30 jaar een bankrekening hebben. Met de voorstellen die aan de beleidsmakers, vertegenwoordigers van overheden, van NGO’s en financiers op de VN-top zijn gepresenteerd, willen de jongeren dat hun sociaal en economisch welzijn meer aandacht krijgt.
Het project ‘Global Money Week’ die de Centrale Bank van Suriname, in het kader van financiële educatie, enkele maanden geleden had georganiseerd, was zo succesvol, dat Suriname genomineerd was voor een award. Deze award zou tijdens deze meeting in de VN worden overhandigd. Suriname won de award niet, maar ontvingen wij als genomineerd land wel een plakkaat. De ontvangen plakkaat is door Chayenne Breinburg, in de aanwezigheid van een delegatie van de stichting Projecten, op 31 juli jl officieel overhandigt aan de President van de Centrale Bank.

error: Kopiëren mag niet!