100 overuren wil niet zeggen dat de politie niet slaapt

De laatste dagorder die binnen het korps is uitgekomen op 16 juli 2014 geeft aan dat er per politieman 100 overuren per maand geboekt mogen worden. Echter geldt dit niet voor de hulpofficieren dan wel ressortcommandanten. Het aantal overuren per maand voor deze doelgroep is vastgesteld op 75. Bij velen rijst de vraag of met deze verruiming de wetsdienaren slapeloze nachten zullen beleven. Bij navraag blijkt zulks niet het geval te zijn. In een interview met Dagblad Suriname deelde een politiefunctionaris mee dat elk politieagent door de ressortcommandant van het betreffende ressort waar hij/ zij is ingedeeld, wordt ingeroosterd. Het is geen ‘free for all’ dat er onnodig overuren gemaakt worden. De uren worden niet klakkeloos geboekt.
Lage lonen
Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 18 juli hebben de leden enkele pijnpunten aangehaald. Één van de punten ging over de lage bezoldigingen. De ontevreden leden hebben gevraagd om ook iets te doen aan de lage bezoldigingen. Een rekruut ontvangt nauwelijks SRD 800 per maand. Dit punt moet naar zeggen van de leden zeker aan de orde komen. Enkele maanden geleden kreeg de ressortcommandant van Paramaribo benzinesubsidie. Dat is nu ook teruggedraaid. Het was altijd zo dat alle ressortcommandanten een wekelijkse benzinetoelage kregen van 20 liters per week voor hun privéwagens. Zulks omdat de ressortcommandanten ook na hun reguliere diensten gebruik maken van hun privévoertuig, bijvoorbeeld bij voorgeleidingen die vrijwel dagelijks plaatsvinden. Men vraagt zich af wat er binnen het korps gebeurt. De hulpofficieren surveilleren niet, maar moeten te alle tijde beschikbaar zijn voor de dienst. Een verdachte moet immers volgens de wet binnen 6 uren worden voorgeleid bij een hulpofficier. Politiemannen die wel ingeroosterd worden voor 100 overuren, kunnen in hun maandelijkse behoefte voorzien door deze overuren te maken. Hun salaris is veel lager en dat wordt gecompenseerd middels de overuren. “Niemand praat over de overuren van de beveiliging van de Juspol-minister. Zij maken maandelijks bijkans 360 overuren per beveiligingsambtenaar. De veiligheid van de minister is 1 maal 24 uur gegarandeerd, maar wat gebeurt er met de veiligheid van de samenleving. De wetsdienaren zijn voor de handhaving van orde en rust. Waarom is er sprake van toenemende criminaliteit? Dit komt omdat de leiding eigendunkelijk heeft gehandeld met betrekking tot het verrichten van overuren. Hoe minder politiemannen er op straat zijn, des te meer zullen de gevallen van criminaliteit binnen komen, en anderzijds, hoe meer politiemannen de diensten draaien hoe minder misdrijven er worden gepleegd. Men vergeet dat het waarborgen van de veiligheid van de samenleving een voorname taak is van de politie.”

error: Kopiëren mag niet!