Pilot Schooltuinenproject te OS Balona

1pilot
1pilot (2)Leerlingen van de 4e klas van OS Balona hebben mogen ervaren om zelf groente te verbouwen. Dit werd gedaan in het kader van het schooltuinenproject, waarbij die school als pilot is gekozen. Elke vrijdag worden de leerlingen een uurtje beziggehouden in de tuin op het schoolerf. Zij leren planten, bemesten van de gewassen en oogsten. De groenten worden ook bespoten, maar slechts met een aftreksel van neembladeren en de bemesting geschiedt middels kippen- en koeienmest.
Robert Troon, die de landbouwschool in Nederland heeft doorlopen en gevraagd werd om dit project verder tot uitvoer te brengen, gaf aan dat dit project tot doel heeft om de jeugd in een vroeg stadium bewust te maken om onbespoten groenten te planten en te nuttigen. Volgens Troon zullen meer scholen aangetrokken worden en in de maand oktober zal dit project van start gaan. Verder ligt het ook in de bedoeling dat elk kind een eigen groentebak heeft om zodoende dan zelf te planten en zorg te dragen voor de gewassen. Volgens Troon hebben de leerlingen heel enthousiast gereageerd op dit project.
In de tuin zijn de diverse groenten soorten reeds gegroeid. Bij het oogsten mag de school bepalen als het voor eigen gebruik is of als een deel aan de man gebracht zal worden.

error: Kopiëren mag niet!