Launch bromfietscertificering op 8 augustus

Het Korps Politie Suriname maakt op vrijdag 8 augustus 2014 een aanvang met de bromfietscertificering in Suriname. ‘De launch zal, zoals eerder bekendgemaakt, geschieden in onze tweede grote stad, en wel in het district Nickerie’, zegt inspecteur Humphrey Naarden van de PR-afdeling. ‘Waarom eerst in Nickerie? Je moet denken aan het stukje decentralisatie, want Nickerie heeft momenteel alle elementen van een stad.’ De leeftijd is bij wet vastgesteld. Om een bromfiets te mogen besturen, moet je tenminste 16 jaar oud zijn. Naarden deelt mee dat bepaalde groepen dispensatie zullen krijgen. Er is ergens wel een grens van mensen die niet verplicht zullen worden gesteld om te moeten certificeren.
Er zal zeker ook rekening gehouden worden met mensen die al 20 of 30 jaren een bromfiets rijden. Op de dag van de launch krijgt men meer informatie hierover. ‘Wie sowieso zal hoeven te lessen voor het certificaat zijn de 16-jarigen. Mensen die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs hoeven geen certificaat te hebben om een bromfiets te mogen besturen. Het lesmateriaal dat deze doelgroep moet bestuderen voor het afleggen van het examen wordt geplaatst op de politie website en dat werk kan door een ieder worden gedownload. Zodoende kan een ieder op elk moment de informatie tot zich nemen. Er zullen dan daaruit vragen over borden en maquette situaties komen.’
Ten aanzien van bromfietsers die een bepaalde leeftijd hebben bereikt en niet kunnen schrijven en lezen, heeft Naarden nog geen pasklaar antwoord. Hij weet niet hoe men dit alles heeft meegenomen bij de uitvoering. Hij geeft aan dat op de launch men met veel meer informatie naar buiten zal komen. De launch zou zoals eerder gepland op 1 augustus plaatsvinden, maar vanwege organisatorische redenen is het verschoven naar vrijdag 8 augustus. De launch blijft in Nickerie. Naarden is nog niet geïnformeerd wanneer men in Paramaribo en andere districten zal beginnen met de bromfietscertificering. Hij geeft aan dat men nu bezig is met de decentralisatie.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!