Integriteit binnen het openbaar bestuur

integriteitDe Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) heeft middels een paneldiscussie een eerste stap gezet op de weg naar de bewustwording van de Surinaamse samenleving voor wat betreft de integriteit binnen het openbaar bestuur. Deze paneldiscussie, met een drietal lezingen, is gisteren gehouden. Tot de paneldiscussie hebben bijgedragen de studenten van de studierichting Public Administration. ‘Wanneer gefocust wordt op integriteit binnen de overheid, dan gaat het in kwantitatieve zin om het landsdienarenbestand dat 40.767 landsdienaren telt’, vertelt minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken tijdens de lezing. ‘Dit, vermeerderd met de groep van de zogenaamde bijzondere categorieën, te weten de leden van de regering, de Staatraad, de Nationale Assemblee, de Rekenkamer en de Rechterlijke Macht, is het totaal aantal 40.879 landsdienaren.’ Onder integriteit wordt in enge zin verstaan de persoonlijke eigenschap of karaktereigenschap van een individu dat eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar, vertelt minister Leilis.
‘Een integere persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt en zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.’ De voorzitter van DNA, Jenny Geerlings-Simons, gaf aan dat integriteit van kleins af begint. De voorzitter vindt dat er transparantie in het beleid moet komen, wil men integriteit binnen het bestuur hebben. Transparantie is het eerste middel om corruptie te beperken, meent Simons. Laten we niet het land gebruiken om onszelf vooruit te brengen, zei Simons tot slot. Ook hoogleraar Integriteit aan de Vrije universiteit van Amsterdam, prof. dr. Leo Huberts, heeft een lezing gehouden. Volgens Huberts moeten verantwoordelijken beseffen dat zij niet voor het eigen belang een bepaalde positie hebben, maar voor het algemeen belang. ‘Het besef is het allerbelangrijkste’, benadrukt de hoogleraar. Er is geen anticorruptie-instituut en anticorruptiewet in Suriname. Deze zaken moeten geregeld worden, wil men integriteit binnen het openbaar bestuur hebben, vertelde Huberts.

error: Kopiëren mag niet!