Meer vrouwelijk leiderschap in 2015

VrouwenleiderschapMet de lancering op vrijdag 30 mei 2014 is de nationale bewustwordingscampagne en promotie voor ‘Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015’ gestart. In verband met deze bewustwordingscampagne werd er vorige week vrijdag een discussieavond gehouden in Tori Oso. De gasten waren Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), en Henk Naarendorp, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF). Het streven van de ‘Ook Zij’ campagne is dat tenminste 30% van de bestuursfuncties in de politiek en het bedrijfsleven door vrouwen wordt ingevuld.
‘Ook Zij’ campagne bestaat uit 5 debatten, welke steeds na 2 maanden worden gehouden. Bij het tweede debat zullen de leiders van de verschillende politieke partijen uitgenodigd worden, vertelt Karin Refos, directeur van Stas International en organisator van de ‘Ook Zij’ campagne. Zij was tevreden met de opkomst en de participatie van het publiek. De aanwezigheid van de voorzitter van De Nationale Assemblee en vertegenwoordigers van de ministers stelt Refos zeer op prijs. ‘Ik ben blij dat wij met onze website op ‘Ook Zij.sr’ de database gaan uploaden, zodat de SVB en de KKF vrouwen kunnen rekruteren vanuit die website.’ Vrouwen kunnen zich op die website opgeven met hun expertise, vertelt Refos. Aan de andere kant kan men meedingen op de stellingen, zegt Refos.
‘Op 16 mei 2015 sluiten we af met een grote presentie van alle vrouwen die op de kiezerslijsten staan.’ Suriname heeft geen wetgeving die zwangere vrouwen beschermt en het zwangerschapsverlof regelt. Dit vonden de aanwezige vrouwen schandelijk. Slechts bedrijven met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) komen zwangere vrouwen tegemoet. Hiermee is er een oproep gedaan aan bedrijven, ook aan VSB en KKF, om middels een regeling zwangere vrouwen tegemoet te komen. De voorzitter van de VSB, Ferdinand Welzijn, en de voorzitter van KKF, Henk Naarendorp, zullen nu nagaan hoe zij zo een zwangerschapsregeling tot stand kunnen brengen.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!