Stakeholdersmeeting SBF Copyrights Project

Het Suriname Business Forum (SBF) is een dialoogplatform van de publieke en private sector ter stimulering van de lokale productie in Suriname, gericht op een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de lokale private sector en ter versterking van de nationale economie.
Het SBF richt zich bij het stimuleren van ondernemerschap naast de bestaande markten ook op de verdere ontwikkeling van nieuwe markten en sectoren met groeimogelijkheden, bijvoorbeeld de sectoren gebaseerd op auteurs- en auteurs gerelateerde rechten (copyrights). Studies in vele landen hebben uitgewezen dat deze sectoren een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale economie.
Momenteel is het SBF in samenwerking met de World Intellectual Property Organization (WIPO) bezig met het project ‘Preparation of a Study on the Contribution of Copyrights and Related Rights-Based Industries to the National Economy of Suriname’. Dit project zal inzicht verschaffen in de economische omvang van de copyrights sectoren in Suriname door een schatting te maken van hun aandeel in het Bruto Binnenlands Product (BBP), hun bijdrage aan de nationale werkgelegenheid en hun aandeel in de internationale handel. Met de resultaten van dit project kunnen voorstellen worden geformuleerd voor beleid, strategie en institutionele versterking gericht op de bevordering, groei en ontwikkeling van de copyrights sectoren in Suriname.
Bij dit project is er een aantal belangrijke stakeholders betrokken, die in maart en april geïnformeerd zijn over dit project. Het SBF organiseert in samenwerking met het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een belangrijke stakeholders-meeting op donderdag 14 augustus 2014 in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het doel van deze stakeholdersmeeting is om alle relevante stakeholders te informeren over dit project en hun bijdrage en inzichten mee te nemen in het project. Op deze stakeholdersmeeting zullen verschillende presentaties worden verzorgd. In de volgende editie van de Overheidskrant zullen enkele inhoudelijke aspecten van het project aan de orde komen.

error: Kopiëren mag niet!