Politie gaat gewoon door met schutten loslopend vee

Volgens gewestelijk politiecommandant Stanley Benschop zal de politie blijven doorgaan met het schutten van loslopend vee in Nickerie, indien de veehouders hun dieren niet onder controle kunnen houden. Te Henar is er reeds een groot aantal loslopend vee geconstateerd. Volgens de gpc heeft de politie twee operaties uitgevoerd in dit gebied. Bij de eerste keer zijn er 30 koeien geschut en bij de tweede keer 16. Hij geeft aan dat er toestemming is verleend door de districtscommissaris om deze dieren te schutten. Er zijn nog heel veel loslopende koeien in dit gebied en de politie is bezig met een plan van aanpak hoe de rest aan te pakken. Benschop geeft verder aan dat de veehouders eerst door de politie op de hoogte gesteld worden om hun vee te verwijderen, indien de dieren een last vormen voor de gemeenschap. “Zij vormen een groot gevaar voor de weggebruikers”, zegt de gpc. Als zij hieraan geen gehoor geven, dan gaat de politie over tot het schutten van de dieren. De gpc geeft aan dat het geen gemakkelijk werk is om de dieren te schutten. Zij moeten volgens hem van de locatie afgevoerd worden naar Hazard. Hiermee gaan er kosten gepaard. De schutmeester moet ook worden gehaald. Te Southdrain is er ook loslopend vee geconstateerd en de politie zal heel binnenkort in dit gebied actie ondernemen. Het betreft een regionale actie van de politie.

error: Kopiëren mag niet!