‘Discrepantie Idos-resultaten en cijfers Centraal Hoofdstembureau’

Hardeo Ramadhin wenst geen kritiek te geven op de peilingen van Idos. Het gaat hier om een gerenommeerd bedrijf dat op verantwoorde wijze zijn werk verricht, “maar ik zet wel de resultaten naast elkaar”. Ervan uitgaande dat hij met correcte informatie, verkregen na de juiste wijze van enquêtering, te maken heeft, kan Ramadhin na vergelijkingen wel enkele analyses doen. Er zijn volgens hem ‘hele opvallende dingen’ uit het onderzoek naar voren gekomen.
Wat Ramadhin allereerst opvalt bij de peilingen is dat dezelfde respondenten die de regering als corrupt bestempelen, de regering toch weer terug willen bij de volgende verkiezingen. Ramadhin begrijpt dit niet zo goed. Dit duidt er volgens hem op dat de respondenten niet consequent zijn in hun denken, hetgeen hij hoogst merkwaardig vindt. “Ik heb 14 jaren lang de verkiezingen gevolgd en dan zie je een lijn in het kiezersgedrag in bepaalde districten, maar nu is er plotseling zo een afwijkend verschil in dit gedrag”, zegt Ramadhin. De extreme verschillen van Idos met de cijfers van het Centraal Hoofdstembureau (CH) tijdens de laatste verkiezingen vindt de analyticus zeer vreemd.
Als voorbeeld haalt hij aan dat tijdens de verkiezingen van 2010 het NF (28.535), de Volksalliantie (29.49%) en de KTPI(11.95%) samen gemiddeld 70% van alle stemmen haalden in Commewijne, tegenover de NDP die gemiddeld 17% haalde. Volgens de Idos-peilingen in 2014 zullen deze zelfde partijen in Commewijne samen slechts 25% van de stemmen halen tegenover de NDP-Palu die er 32% haalt. ‘Als er verschillen van enkele procenten waren, dan zou dat heel gewoon zijn, maar dit zijn wel heel grote verschillen.’
Een andere extremiteit ziet Ramadhin als hij de Idos-resultaten van 2012 vergelijkt met cijfers van het Centraal Hoofdstembureau. Ramadhin heeft een analyse gemaakt waarbij hij uitgaat van een gemiddelde van de VHP (verspreid over 1996-2010), waarbij deze partij maar liefst 14% van de stemmen haalde ten opzichte van de door Idos gepresenteerde resultaten van 2012 die neerkomen op slechts 2,2% van de stemmen. Ook de cijfers voor de PL gaven dit extreem groot verschil. Over 14 jaren genomen haalde de PL gemiddeld 26% van de stemmen tijdens de verkiezingen, maar volgens de Idos-peilingen van 2012 zou ze slechts 8,8% halen. ‘Ik lever geen commentaar op de peilingen, maar dit zijn zaken die mij wel opvallen’, verduidelijkt de analist.

error: Kopiëren mag niet!