Nationaal Moslim Platform organiseert viering Ied Ul Fitre

Moslims over het gehele land, gebundeld in hun respectieve overkoepelende organisaties, en ook zelfstandige verenigingen, stichtingen en alle andere organisatievormen die het doel van de Islam nastreven, zijn momenteel druk doende voorbereidingen te treffen om een Nationale Ied Ul Fitre viering te realiseren. Zoals de zaken er nu voor staan zal dit gezamenlijk evenement, dat wordt georganiseerd door het Nationaal Moslim Platform i.o., gehouden worden op zaterdag 2 augustus, van 19.00 uur tot 22.00 uur in de KKF-hal aan de H.D.Benjaminstraat.
Er is een commissie samengesteld waarin vertegenwoordigers van de diverse organisaties zitting hebben, zoals de Madjlies Moeslimien Suriname (MMS), de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV), de Surinaamse Moslim Associatie (SMA), de Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname (SIS) en de Islamitische Federatie Suriname (IFS). In het dagelijks bestuur van deze commissie hebben zitting de heer Richard Alli (voorzitter), James Lalmahomed (secretaris) en Amzad Abdoel (penningmeester). De commissie heeft zich ten doel gesteld om in het kader van de bevordering van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende Moslimorganisaties en ter verdieping van de kennis van elkaars godsdienstige opvattingen, deze speciale dag als een manifestatie van eenheid en broederschap te organiseren.
De organisatie werkt er naar toe om op die avond ruim 2000 bezoekers in de KKF-hal te kunnen accommoderen. Er zijn ook speciale uitnodigingen verstuurd naar verschillende hoogwaardigheidsbekleders en vooraanstaande personen in ons land. Er is een algemeen programma opgesteld, waarbij diverse sprekers het woord zullen voeren. Er wordt hard aan gewerkt om ook president Desi Bouterse, die als speciale gast wordt uitgenodigd, het woord te laten voeren en de aanwezigen toe te spreken. Ook zullen er voordrachten gehouden worden door leden van de verenigingen. Alles in de sfeer van de Ramadan welke over ruim vijf dagen zal worden afgesloten. Voor de mensen die daar prijs op stellen, zijn er bussen beschikbaar gesteld. Er zal gezorgd worden voor voldoende beveiliging en bewaking. De toegang is gratis en de deelnemers zullen ook voorzien worden van de nodige consumptie. De organisatie rekent erop dat zoveel mogelijk Moslims deze bijzondere Ied Ul Fitre viering bijwonen. Donderdag om 12.00 uur, vandaag, wordt er een persconferentie gehouden in Hotel De Luifel.

error: Kopiëren mag niet!