Internationale gemeenschap moet niet de andere kant opkijken

Karikaturen in grote internationale kranten drukken heel treffend uit hoe de internationale gemeenschap en de VN zich afzijdig houden van de menselijke tragedie die nu gaande is in Palestina. Een van die karikaturen betreft die betreffende de uitdrukking ‘see no evil, hear no evil, speak no evil’ waarin Engeland, VS en VN betrokken zijn. Treffend is ook de ledigheid van de Arabische Liga althans de politiek die in het Midden Oosten het voor het zeggen heeft. We weten dat het conflict inzake Israël en Palestina te maken heeft met spanningen tussen Joden en Arabieren. Deze laatste groep is zich later gaan profileren als Palestijnen. Een groot deel van de Arabieren betrokken in het conflict zijn moslims. Van de Arabische Liga wordt verwacht dat het in de regionale escalatie een standpunt inneemt, in de VN acties onderneemt en in de regionale politiek zich roert. Wat er vanuit de politiek in de landen als Saudi Arabië en Verenigde Arabische Emiraten naar buiten gaat, haalt de internationale media niet. Als we uitgaan van karikaturen dan kijkt de Arabische Liga de andere kant op. De best selling schrijver Robert Lacey beschrijft in zijn boek ‘Inside the Kingdom’ heel goed waar het bij het Saudische koninklijke huis om draait. We zitten in de maand Ramadan en burgers worden slachtoffer aan de lopende band inclusief vrouwen en kinderen. Het is verrassend maar grote wereldleiders hebben heel belangrijke uitspraken gedaan over Palestina, die wij niet zouden verwachten. Zo wordt Malcolm X meer in verband gebracht met het ‘zwarte ontwaken’ en de ‘Black Muslim’ movement die na de Hadj (bedevaart naar Mekka) zijn militante houding inruilde voor een vreedzame benadering. Hij zei dat het Zionistische argument om de bezetting van Palestina door Israël te rechtvaardigen geen intellectuele of juridische basis heeft en ook niet in hun eigen religie. Albert Einstein, Jood van huis uit, wordt in verband gebracht met zijn wetenschappelijk werk en zijn relativiteitstheorie. Einstein bracht een 12-daags bezoek aan Palestina voordat in 1948 de staat Israël werd verklaard. Einstein ondersteunde de Zionistische zaak o.a. door oprichting van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem in 1925. In 1952 kreeg Einstein het aanbod om ‘president van Israël’ te worden. Hij wees het aanbod af, omdat hij zich als objectieve wetenschapper niet kon binden aan de politiek van een land. Over deze misstanden in Palestina bestaan er enkele lezingen, vanuit Palestina via de sociale media, via oud gedienden van Israël en vanuit de Israëlische regering. ‘Het zou mijn grootste droefenis zijn als ik Zonisten (Joden) hetzelfde zou zien doen als de Nazi’s hebben gedaan tegen de Joden’, zei Albert Einstein eens. Nelson Mandela staat synoniem voor Zuid-Afrika en de bevrijding van Zuid-Afrikanen en het teloorgaan van de verderfelijke apartheid. De strijd van Mandela kreeg wereldaandacht, ook zijn veroordeling door de rechter. In zijn latere periode reisde Mandela de wereld rond en werd hij meer een wereldburger. Mandela zei eens over Palestina dat ‘we weten dat onze vrijheid incompleet is zonder de vrijheid van de Palestijnen’. Mandela keek naar Mahatma Gandhi. Deze Indiase grootheid is bekend voor zijn geweldloos principe en de onafhankelijkheid van India. Hij zei over Palestina dat dit gebied aan de Arabieren toebehoort, ‘net zoals Engeland aan de Engelsen toebehoort en Frankrijk aan de Fransen’. ‘Het is incorrect en inhumaan om de Joden op te dringen aan de Arabieren’, zei Gandhi. Met betrekking tot de Joodse nederzettingen zijn er VN-resoluties waaraan Israël zich nooit heeft gestoord. Het gebied dat Israël ooit formeel moet terug geven aan een Palestijnse staat wordt door Israël steeds kleiner gemaakt door uitbreiding van de nederzettingen. De escalatie van de spanning is enkele dagen terug begonnen met over en weer raketbeschietingen vanuit Gaza en Israël. De laatste ontwikkeling is dat door Israël een grondoffensief/invasie is begonnen in Gaza. Dat betekent dat het Israelisch leger in Gaza is om met name tunnels te vernietigen. Het recente nieuws is dat het bureau van het internationale mediabedrijf Al-Jazeera gericht werd aangevallen door kogels. Israël ontkent dat het Al-Jazeera tot zijn doelwit heeft gemaakt. Een Israelische soldaat is vermist nu en als gevolg daarop zijn de aanvallen in Gaza door het Israelische leger verhevigd. De USA vraagt Hamas om het vredesaanbod van Israël te accepteren. Intussen werd bekend dat 100.000 Palestijnen ontheemd zijn door de beschietingen en dat 28 leden van een familie zijn omgekomen bij een Israelisch aanval. Sommige Palestijnen zijn zelfs niet in hospitalen veilig geweest. Nadat men verwond bij aanvallen in het hospitaal lag, kwam men uiteindelijk toch om nadat ook het ziekenhuis werd vernietigd door Israël. De vraag rijst hoe de Palestijnen zullen vergeten hoe ze hun kinderen, vrouwen familieleden hebben begraven. Is normaal leven als Palestijn in Palestina mogelijk? Beweerd is de laatste tijd dat Hamas zich mengt onder de burgerbevolking en zodoende burgermoorden uitlokt, om deze te gebruiken in de media tegen Israël. Met andere woorden, Israël gebruikt de doden onder de burgerij als een handige tool in de media. Ook is recent beweerd dat Hamas-leden zich zodanig mengen met kinderen (bijvoorbeeld door met ze te rijden in ambulances) dat er doden onder de kinderen vallen. De kinderen zouden dan zogenaamd worden opgeofferd voor een mediaoffensief tegen Israël. Aan de andere kant zijn er voormalige Israëlische functionarissen die een boekje open doen van het door haat gevoerde beleid in Israël. Er zou naar verluidt een beleid zijn om het Palestijnse volks als het ware uit te roeien. Wat er ook mocht gebeuren, de Joodse lobby in de Westerse wereld is vele malen sterker dat de ‘niet-bestaande’ lobby van de Palestijnen in de Arabische wereld. De stem van de Palestijnen vindt geen weerklank in de internationale politieke arena, met als meest labiele partij de Arabische Liga. De corrumperende oliedollars en religieuze schisma’s houden deze landen verdeeld.

error: Kopiëren mag niet!