Gajadien: ‘Huidige coalitie kan niet rekenen op haar leden’

De huishoudelijke en openbare vergadering van DNA zijn gisteren afgeblazen. Parlementariër Asiskumar Gajadien geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat slechts 25 leden van de coalitie de presentielijst hadden ondertekend voor de huishoudelijke vergadering. Voor de openbare vergadering hadden slechts 23 leden de presentielijst getekend. Er was dus duidelijk geen quorum. Dit is volgens Gajadien een punt welke de oppositie vaker heeft gesteld. ‘Het probleem is dat de mensen in eerste instantie de presentielijst komen tekenen en daarna vetrekken. Vandaar dat twee leden minder aanwezig waren bij de openbare vergadering.’ Dit is volgens de volksvertegenwoordiger een tendens, omdat de huidige coalitie niet kan rekenen op al haar leden. Volgens Gajadien waren er al voorbereidingen getroffen, waardoor de president vandaag ook zou kunnen praten. Er waren al voorbereidingen getroffen voor een live uitzending, maar de coalitie heeft de president uiteindelijk te schande gezet.
Alleen presentie tekenen is niet voldoende
De oppositie stelt zich op het standpunt dat de houding van de DNA-voorzitter met betrekking tot de quorumproblematiek niet juist is. De parlementsvoorzitter vindt volgens Gajadien dat zij met de vergadering mag beginnen, wanneer 26 leden de presentielijst al hebben getekend, al zijn deze leden niet fysiek aanwezig. De oppositie is fel tegen deze werkwijze, omdat dit volgens haar niet volgens het Ordereglement is. Als de voorzitter deze werkwijze zal voortzetten, zal de oppositie geen quorum verlenen. Op de huishoudelijke vergadering zou verslag gedaan worden van verschillende werkzaamheden die verricht zijn. Daarnaast zouden ook commissies van rapporteurs worden benoemd. Nadat de huishoudelijke vergadering geen voortgang vond, werd nog gewacht op de afwezige leden om in het openbaar te kunnen vergaderen. Ook dit is niet gelukt.
FR

error: Kopiëren mag niet!