Grote toeloop RGB Nickerie bij start registratie voor bouwkavels

1Grote toeloop ROGB Nickerie bij start registratie voor bouwkavels.1Maandag is het RGB-kantoor in Nickerie gestart met de registratie van behoeftigen voor bouwkavels in het district. Het gaat vooral om gezinnen die helemaal geen perceel bezitten. De regering Bouterse/Ameerali heeft een terrein groot 100 hectare nabij Prins Bernhardpolder vrijgemaakt voor de aanleg van bijkans 1400 bouwkavels. Volgens de chef gronduitgifte Nickerie, Zahoraghatoen Santoe, zou de registratie slechts op het RGB-kantoor geschieden, maar daar de drukte te groot wordt, is er besloten om de registraties ook te doen op de Bestuurskantoren in de Oostelijke- en Westelijke polders en Henar. Degenen die in Nieuw Nickerie woonachtig zijn, kunnen zich op de maandag en dinsdag laten registreren op het RGB-kantoor, terwijl in de drie andere ressorten de registraties van maandag tot en met vrijdag geschieden. Santoe geeft aan dat er zoveel als mogelijk registraties zullen plaatsvinden. Zij weet niet tot wanneer de registraties zullen geschieden. Maar als er een bepaald hoeveelheid is bereikt, dan wordt het gestopt. “Want niet een ieder die zich laat registreren is perceelbehoeftig”, zei Santoe. Het ministerie van Openbare Werken is al geruime tijd gestart met het bouwrijp maken van de kavels.
Sectiehoofd van OW regio west, Charles Perk, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de toegankelijkheid naar het terrein maandag is gerealiseerd. OW heeft een modderdam aangelegd, waardoor men nu zonder moeite het terrein kan bereiken. Momenteel is het ministerie bezig met het aanleggen van een ringdam rondom het terrein. Er zijn bij het terrein ook loosleidingen. Er wordt dan ervoor gezorgd dat er geen irrigatiewater terechtkomt op het terrein. Hiermee wordt dan het ontwateringsysteem in orde gemaakt. Op het terrein bevinden zich helemaal geen hoge bomen. Hierdoor hoeft OW niet echt over te gaan tot ontbossen, waardoor de verkaveling sneller kan geschieden. Een bouwkavel zal volgens Perk een oppervlakte van bijkans 400 m² tot 500 m² hebben. Volgens Perk zal er in dit gebied woningen, zakenpanden en andere diensten opgezet worden. Voor zakenpanden en diensten zullen er grotere stukken terrein beschikbaar gesteld worden. Nadat OW haar werkzaamheden heeft afgerond, zal de landmeter overgaan tot het verkavelen van het terrein. Perk geeft verder aan dat als de weersgoden het gezind zijn, het terrein rond februari volgend jaar opgeleverd zal worden. Volgens Perk zal RGB ook werken aan de aanleg van de nutsvoorzieningen. Bijkans 100 meter verwijderd van het terrein zijn de nutsvoorzieningen pas aanwezig.

error: Kopiëren mag niet!