DNA-voorzitter naar Peru voor bijwonen bijeenkomst OAS

1DNA-voorzitter naar Peru voor bijwonen OAS bijeenkomst.1De voorzitter van De Nationale Assemblee, drs. Jennifer Geerlings-Simons, participeert in Lima (Peru) aan de eerste vergadering van voorzitters van parlementen van de lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Deze vergadering markeert een belangrijk punt in het betrekken van parlementen binnen de organisatie. De onderwerpen die op programma staan zijn onder meer transparantie van parlementen en participatie van burgers. In de vergadering is duidelijk kenbaar gemaakt dat het vertrouwen in parlementen zal toenemen als burgers meer inzicht hebben in wat het parlement doet en zij ook de mogelijkheid hebben te participeren in bespreking van wetgeving en vraagstukken die in de parlementen worden behandeld. Simons geeft aan dat op dit gebied er contact is gelegd met Brazilië voor ondersteuning. Zij zullen met Suriname delen wat zij hebben gedaan voor een meer open parlement.
De voorzitters delen gedurende twee dagen lang hun ervaringen op deze gebieden met elkaar, zodat de democratie in de regio zich verder kan ontwikkelen. Voor parlementen van de Amerika’s wordt het noodzakelijker om in te spelen op wat de gemeenschap eist voor economische ontwikkeling, sociale integratie en het concurrentievermogen van burgers en landen. Sinds de oprichting van de OAS in 1948 is het de eerste keer dat parlementsvoorzitters van OAS-lidstaten naast de reguliere bijeenkomsten ook hun ervaringen met elkaar delen.
In een verklaring schrijft de organisatie dat één van de belangrijkste doelen is te werken aan een gemeenschappelijke regionale agenda over specifieke onderwerpen ter bevordering van een goede onderlinge samenwerking.

error: Kopiëren mag niet!