STKM nodigt VKS uit

Naar aanleiding van een uitnodiging van de Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) aan de Vereniging van Keuringsinstanties (VKS), wordt het voorgenomen kortgeding tegen STKM aangehouden. Dat heeft de VKS reeds via haar advocaat laten weten aan de stichting. Uit een eerdere brievenwisseling van eind juni tussen partijen blijkt dat STKM wegens uitlandigheid van haarvoorzitter ‘niet beschikbaar was voor bestuursaangelegenheden’. De VKS verwierp het excuus door te stellen dat de STKM beschikt over een ondervoorzitter, die het geschil wel kon behandelen. Aan de stichting is toen een brandbrief gestuurd met een ultimatum.
Het geschil tussen de stichting en VKS concentreert zich rond het vastgesteld maximum van drie wagens per uur voor de keuring.
Anil Nankoesing, voorzitter van VKS, zegt dat juist de maatregelen van de STKM de ondernemingen langzaam dooddrukken, aangezien het lange wachttijden veroorzaakt en de klanten daardoor ook nog een heleboel loperij hebben. De VKS stelt zich op het standpunt dat de STKM per bedrijf de aanwezige infrastructuur en bemanning moet natrekken om vervolgens op basis daarvan te bepalen hoeveel wagens er per uur gekeurd kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!