Seminar voor liefde, warmte en plezier

ZEKER Relatie Seminar voor liefde‘Liefde is met warmte en plezier elkaar aan blijven kijken’. Zo luidde het thema van het seminar dat de Evangelische Broedergemeente Suriname hield in het kader van haar 130-jarig bestaan. Het seminar werd gehouden in het Multifunctioneel Centrum Combekerk aan de Grote Combeweg op vrijdag 18 juli 2014. Het doel is het bevorderen van gezonde en respectvolle relaties tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. Ook al heeft u een goed lopende relatie, dan valt er volgens de Broedergemeente meer eruit te halen. Sommige relaties lopen stroef en men wil weten wat men daar samen aan kan doen. Wanneer koppels samen gaan wonen, trouwen of juist pas gehuwd zijn, kunnen zij benieuwd zijn naar de succesfactoren in een relatie. Voordat men in een relatie stapt, kan men zich afvragen waar men op moet letten bij een partnerkeuze.
Er waren twee inleidingen over de ‘aandachtspunten bij de partnerkeuze en beginnende relaties’ door bisschop John Kent, vervolgd door ‘het belang van vertrouwen als je samenwoont of gehuwd bent’ van Ds. Carl Breeveld. Ten tweede waren er workshops over onder andere conflictbeheersing in de relatie, inspirerende gesprekken en adviezen. Het verwachte resultaat is dat er meer liefde en respect voor elkaar ontstaat, waarbij Gods invloed merkbaar wordt binnen de relaties. Dat hierdoor vaker de taal van het hart gesproken wordt en dat men de verschillen daarin gaat waarderen.

error: Kopiëren mag niet!