Middels debat studenten bewuster maken over consumentenrechten

1 Middels debat studenten bewuster maken over consumentenrechten.1Op de Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) hebben vwo-studenten deelgenomen aan een debat georganiseerd door het ministerie van Handel en Industrie (HI). Uit de tien studenten die hebben deelgenomen, zijn vijf naar de finale ronde doorgestoomd, waarbij drie winnaars bekend zijn gemaakt. De eerste prijs was een playstation, de tweede een Ipod en de met een mobiel.
Het debat werd gehouden in het kader van Wereld Consumentenrechtendag. De directeur van HI, Mauro Tuur, gaf aan dat door middel van dit debat de studenten bewuster worden over consumentenrechten. Verder verrijkt het ook hun kennis over de diepgang van deze materie. Verder is het ook de taak van het ministerie om consumenten intensiever te informeren over consumentenrechten en consumentenbescherming.
Het debat bestond uit twee rondes waarbij het publiek, bestaande uit studenten, ook in de gelegenheid werd gesteld om te stemmen voor de debaters die de beste argumenten naar voren hebben gebracht. Die stemmen werden toegevoegd bij die van de juryleden.
“Surinamers zijn bewust van hun consumentenrechten”, was de stelling van de eerste ronde en de stelling van de finale ronde was “Het heeft geen zin om te klagen als consument over consumentenrechten, want er wordt toch niets gedaan”.

error: Kopiëren mag niet!