Marica overhandigt nog meer ontlastend bewijs in Surpost zaak

In de bekende Surpost strafzaak heeft de raadsman van Carlo Godliep, Stanley Marica, gisteren enkele stukken overhandigd aan kantonrechter Sieglien Wijnhard. De advocaat is van oordeel dat de documenten de onschuld van Godliep en de andere verdachten bewijzen. Volgens Marica heeft Surpost in de periode 2008-2011 geen onderzoek door accountants laten verrichten, omdat zij niet over financiële middelen beschikte.Over de periode 2012-2013 is dat ook niet gebeurd. De interim-manager van Surpost heeft daarna een rapport opgemaakt dat niet het predicaat kan dragen van onderzoek naar het financieel beheer van de verdachten.
Volgens Marica zijn er bij de aanvang van deze rechtszaak discussies in het parlement gevoerd waarna de toenmalige minister van Financiën aangaf dat het Centrale Land Accountantsdienst (Clad) zorg zou dragen voor een eventueel financieel onderzoek. Helaas is dit onderzoek weggebleven. Het is daarom volgens Marica ook nodig dat de periode 2008-2011 naar objectieve maatstaven alsnog onderzocht wordt, omdat de tenlastelegging praat over de periode 1999-2011. Wellicht zou hierdoor bij een ieder de indruk ontstaan dat de verdachte de strafbare feiten inderdaad zouden hebben gepleegd.
De medeverdachte Steve Ravenberg was niet op de zitting aanwezig, terwijl Oemar Kariman niet hoefde te verschijnen.Op een eerdere zitting had Marica al enige documenten overlegd, waaruit zou blijken dat de toenmalige raad van commissarissen (rvc) goedkeuring zou hebben gegeven aan de handelingen, die gepleegd zijn door de verdachten. Daarna is deze zaak een aantal keren uitgesteld. Openbare aanklager Cynthia Klein had in een eerder stadium een strafvoorstel van respectievelijk achttien, tien en zes maanden gedaan tegen de drie verdachten, Carlo Godlieb, Steve Ravenberg (ex-directieleden) en ex-douaneambtenaar Oemar Kariman. Het drietal staat terecht voor verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Money Laundering. Zij zijn momenteel op vrije voeten. Deze zaak wordt op 16 oktober verder behandeld.
FR

error: Kopiëren mag niet!