Complexe situatie Palestina

Suriname is sinds 1996 lid van de OIC. Het Handvest van deze organisatie verklaart dat ze de ‘struggle’ van het Palestijnse volk zal ondersteunen en dat dit volk thans leeft onder bezetting door een vreemde mogendheid. De organisatie zal het Palestijnse volk versterken om o.a. zijn recht tot zelfbeschikking tot uitvoering te brengen, zodat het zijn eigen staat kan stichten met ‘Al-Quds Al-Sharif’ (lees: Jeruzalem) als de hoofdstad. Het bovenstaande is ook een doel van OIC.
Al weken circuleren beelden van omgekomen kinderen in Palestina als gevolg van vergeldingsaanvallen van Israël op woongemeenschappen waar leden van de Hamas wonen, de media. Er wordt aan de ene kant met afschuw gereageerd op de burgerdoden, waaronder ook peuters en vrouwen, die er vallen, terwijl aan het andere uiterste ook wordt gezegd dat deze doden uitgelokt worden dan wel de oorzaak zijn van het gedrag van de Palestijnse leiders. Daags terug is aangekondigd een zogenaamd staakt het vuren, rond dezelfde tijd waarop in de media een rapport van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind uitkomt waarin staat vermeld dat Israël de rechten schendt van Palestijnse kinderen door hen in gevangenissen te martelen. Israël schendt de rechten van Palestijnse kinderen door hen in gevangenissen te martelen. Ook zouden Israëlische bezettingstroepen kinderen als menselijk schild gebruiken. Ook wordt in het rapport vermeld dat in de bezette Palestijnse gebieden kinderen onvoldoende toegang hebben tot gezondheidszorg, goed onderwijs en schoon water. De meeste Palestijnse kinderen worden opgepakt, omdat zij met stenen gooien. Daarop staat in de Israelische wet een maximum celstraf van 20 jaar. Kinderen worden verhoord in het Hebreeuws, een taal die ze in de meeste gevallen niet beheersen. De processen-verbaal die deze kinderen moeten ondertekenen, is vaak ook in het Hebreeuws opgesteld. Wanneer de kinderen vragen waarvoor het dient, zeg de politie dat het is om ze vrij te laten. Achteraf blijkt dat het om bekentenissen gaat voor strafbare feiten die de kinderen niet hebben gepleegd. Rond de opheffing van de protectoraten in het Midden Oosten – waarin o.a. Engeland en Frankrijk betrokken waren – werd als gevolg van de vervolging van de Joden in Europa, gebaseerd op de Bijbel (het verhaal rond het beloofde land Kanaan) de staat Israël uitgeroepen. De Westerse wereld omarmde deze staat en in conflicten met de omliggende landen koos men de zijde van Israël. Gebieden worden bezet als bufferzone, nederzettingen worden hardnekkig opgezet als vergelding en veroverde gebieden worden ook uitgebreid. Het had er bij vredesbesprekingen veel weg van dat een onwelwillende houding vanuit Palestina wordt uitgelokt door bijvoorbeeld onacceptabele oplossingen voor de landrechtenissues daarin op te nemen. Israël beweert dat de westerse media teveel aandacht besteden aan de kinderen die doodgaan en de zaak helpen uitvergroten. De vraag voor niet direct betrokkenen zoals wij komt neer op het kip-en-ei-verhaal: wie valt nu wie aan? In de westerse media wordt beweerd dat Israël Hamas-doelen aanvalt in het gebeid Gaza na raketbeschietingen door Hamas. In de berichtgeving worden over het algemeen vier hoofdoorzaken genoemd. Als eerste wordt genoemd de politiek militante organisatie Hamas die voet aan de grond heeft in bijvoorbeeld Gaza . Israël wenst niet te onderhandelen met Hamas, omdat het volgens hem een terroristische organisatie zou zijn. Dit uitgangspunt hebben ook de EU en de VS. De politieke organisatie Fatah was nog acceptabel voor deze partijen totdat deze een vredesakkoord sloot met Hamas. Indirect kan Hamas dus nu sluipen in onderhandelingen die Israël dus zou voeren met Fatah. Een tweede obstakel betreft de nederzettingen. Zowel in Israël als daarbuiten is het nederzettingenbeleid van de regering omstreden. Met de bouw van nederzettingen breidt Israël langzaam het gebied uit dat uiteindelijk als er twee staten worden, aan Israël zal toebehoren. Veel Israëliërs denken dat de bouw van nederzettingen het vredesproces niet vooruit helpt. Toch gaat de Israëlische regering ermee door. Een derde obstakel is het grote aantal Palestijnse vluchtelingen. Circa 600.000 – 700.000 Palestijnen sloegen op de vlucht tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog in 1948. Het overgrote deel van de vluchtelingen kwam terecht in vluchtelingenkampen op de Westbank, in Jordanië, Syrië en Libanon. De vluchtelingen hebben hun draai op deze plekken niet kunnen vinden. Intussen leven de tweede en derde generatie erna ook in deze kampen, die inmiddels het karakter van woonwijken hebben. In 1948 nam de VN een resolutie aan die garandeerde dat de vluchtelingen en hun nakomelingen op een bepaald moment mochten terugkeren naar hun huizen. Zover mocht het nooit komen. Het laatste grote obstakel is de heilige stad Jeruzalem. Deze historische stad bevat voor o.a. de Islam, het Christendom en het Jodendom diverse heiligdommen. Hoe moet je zo een stad dan verdelen. Israël ziet Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar ook de Palestijnen willen Jeruzalem als hoofdstad van een eigen staat. Hier en daar lijdt de verbittering tot extreme acties buiten Palestina. Zo werden daags terug in Den Haag protesten tegen Israël gehouden met vlaggen waarop hakenkruizen waren afgebeeld. Beweerd wordt dat in de Gazastrook jonge Palestijnen bewogen worden door de Hamas om tot geweld over te gaan. Familie van jongeren die daarbij omkomen, zouden financiële compensatie ontvangen. Ook zouden straten of pleinen naar hun worden vernoemd. De organisatie Hamas, die ter sprake kwam in de zaak van Dino Bouterse bij de justitie in USA, pleit in haar handvest voor vernietiging van de staat Israël en voor bevrijding van Palestina. Deze organisatie veroordeelt de Israëlische aanvallen en betitelt ze als agressie. Suriname is lid van de OIC, waarmee wij ons aan het statuut van deze organisatie hebben gebonden. PLO was lid bij het OIC en werd in 1988 vervangen door Palestina na de Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring. De situatie in het Midden-Oosten kan een standpunt van de Caricom of Unasur gaan vereisen en zal ook invloed hebben op onze economie vanwege de goud- en olieprijzen. Het is zaak dat Buza de zaak goed volgt.

error: Kopiëren mag niet!