BBGO krijgt pensioen uitbetaald

Armand Deekman van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) geeft in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat de pensioenen in de periode 15 tot 20 juli gestort zullen zijn door het Pensioenfonds. In januari van dit jaar gingen de gepensioneerden de straat op en dienden zij een petitie in bij de president. In de petitie werd ook het verzoek gedaan dat de regering de 10% verhoging van de actief dienende ambtenaren met ingang van januari 2012 laat doorwerken op de pensioenen van de gewezen ambtenaren en de met hen gelijkgestelde personen. Naar aanleiding van deze actie en toezeggingen van de president werd het staatsbesluit van 2012, waarin de welvaartvastheid van de pensioenen nietig is verklaard, ingetrokken. Er komt een nieuw staatsbesluit dat het tegenovergestelde regelt. Het concept staatsbesluit is naar de bond voor commentaar. ‘Voortaan wordt er geen beslissing meer over ons genomen zonder ons bij te betrekken’, zegt Deekman op de ledenvergadering van 5 juni . “Deze 10% verhoging wordt ook uitbetaald”, geeft Deekman aan.
De gepensioneerden krijgen de uitbetaling met terugwerkende kracht (twk) niet vanaf 2012, maar vanaf 2014 uitbetaald. Dit was in juni van dit jaar afgesproken. Het Pensioenfonds heeft Dagblad Suriname in een reactie aangegeven dat de uitbetaling vandaag of morgen zal plaatsvinden.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!