Nickeriaanse vrouwen worden bewust gemaakt van hun rechten en plichten

Vrijdag hield Stichting Het Moederhart de lezing ‘Sta op vrouwen’ voor de vrouwen in Nickerie. Deze lezing werd verzorgd door cultuurantropoloog Carla Bakboord en had als doel om de vrouwen bewust te maken van hun rechten en plichten. Op deze lezing zijn verschillende maatschappelijke problemen, waarmee vrouwen te maken krijgen, besproken. Dit, omdat de vrouwenorganisatie heeft geconstateerd dat de meeste vrouwen niet weten wat hun rechten en plichten zijn. Hierdoor durven zij niet op te komen voor zichzelf, zowel thuis als op straat. Daarnaast praten zij heel weinig over hun leven en problemen. Vandaar dat Bakboord tijdens deze lezing de vrouwen gemobiliseerde om meer te durven praten. Zij moeten mondig gemaakt worden.
De voorzitter van Stichting Het Moederhart, Nandeni Dinai, geeft aan dat dit fenomeen het meest is geconstateerd onder de Hindoestanen in Nickerie. Zij geeft aan dat de organisatie deze lezing als inleiding gebruikt om de bewustwording onder de vrouwen op gang te brengen. De organisatie zal in andere delen van Nickerie doorgaan om in een duidelijke taal het doel van deze lezing over te brengen. Dinai benadrukt dat bewustwording een gedragsverandering teweeg moet brengen onder deze vrouwen en dat zal veel tijd vergen. Zij geeft verder aan dat er gesprekken gevoerd moeten worden met de lokale autoriteiten om dit fenomeen aan te pakken. Dinai geeft aan dat er ook geconstateerd is dat enkele mannen onder druk gezet worden door vrouwen. De organisatie zal ook hieraan aandacht besteden. Cultuurantropoloog Bakboord geeft aan dat de positie van de vrouwen in enkele delen van het binnenland in vergelijking met het kustgebied, niet is wat het wezen moet.
Er zijn volgens haar geen randvoorwaarden aanwezig. Zij geeft aan dat het doel van deze lezing niet helemaal bereikt kan worden, ondanks er heel veel gezegd is over de onderwerpen die zijn besproken. Zij vindt dat het hiermee niet duidelijk is hoe de vrouw zich moet gaan opstellen om te praten tegen haar partner. Hoe zij mondig moet worden. ‘Er wordt hieraan weinig gedaan.’ Dinai vindt dat men meer intensief met de vrouwen bezig moet zijn door leuke sessies te organiseren. En dit kan helpen als vrouwen durven praten over hun problemen en situaties thuis. Hierdoor kunnen zij dan adviezen meekrijgen van anderen om hun problemen op te lossen.

error: Kopiëren mag niet!