Spanning binnen VHP kan elk moment ‘bossen’

Binnen de VHP is er momenteel sprake van een dusdanige spanning dat deze elk moment kan escaleren. ‘Het is net een ballon die elk moment kan bossen’, geven VHP’ers mee aan de krant. Ook wordt de nadruk op gelegd dat hetgeen het hoofdbestuurslid en assembleelid Lekhram Soerdjan stelt dat er binnen de VHP sprake is van verdeeldheid en dat VHP’ers tegen elkaar worden uitgespeeld, op volledige waarheid berust. ‘Meneer Soerdjan heeft duizend procent gelijk’, wist een van de bronnen te vertellen aan Dagblad Suriname.
Ook wordt gesteld dat de situatie in Nickerie ernstig is. Daar worden VHP’ers die de partij altijd hebben gediend tegenover de ‘nieuwkomers’ geplaatst. ‘En de nieuwkomers pretenderen alles beter te weten en willen dat alles naar hun wens geschiedt.’ Zij hebben ook de volledige ondersteuning van de partijleiding. Deze kwestie is al een hele poos gaande, geven de diverse bronnen mee. De partijleiding is ook op de hoogte maar weigert enige maatregelen te treffen. Dergelijke situatie waar de zogenaamde ‘oude VHP’ers’ tegen de ‘nieuwkomers’ worden geplaatst, speelt zich niet slechts af in Nickerie, maar ook op andere plaatsen.
Informatie heeft Dagblad Suriname ook bereikt dat de gulle sponsors die de partij vaker sponsoren met auto’s en ander materiaal, ook bemoeienis willen hebben met het politiek gebeuren binnen de partij. Zij schromen er niet voor om nu al ministersposten en andere sleutelfuncties op te eisen indien de VHP bij de verkiezingen in 2015 regeerverantwoordelijkheid krijgt. ‘Wij hebben niets aan deze sponsors, ze sponsoren niet ons maar de voorzitter van de partij’, zegt de bron.
Dagblad Suriname sprak met een van de ondervoorzitters van de partij, Mahinder Rathipal. Hij weigert vooralsnog enig commentaar te geven. ‘Meneer Soerdjan is hoofdbestuurslid en ook assembleelid. We gaan deze kwestie eerst intern binnenshuis met hem bespreken.’ Ook het assembleelid Asiskoemar Gajadien onthoudt zich van commentaar. ‘Een ieder heeft zijn of haar mening en dit is de mening van meneer Soerdjan.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!