Hooghart verwelkomt Algemeen Pensioenwet

CLO-voorzitter Ronald Hooghart is enorm ingenomen met de “Algemeen Pensioenwet”. Het parlement heeft zich de afgelopen twee weken gebogen over het wetsontwerp. De kritieken vanuit het parlement waren niet mals. Één van de kritieken luidde dat er geen koppeling is gemaakt met de belastingwetten. Hooghart vindt dat wij niet uit het oog moeten verliezen waar het om gaat. Het in te voeren algemeen pensioen vermeerderd met de A0V moet erin resulteren dat voor de gepensioneerde uit de particuliere sector een beter welzijnsniveau wordt bereikt. Indien er voor de werknemer uit deze sector geen ouderdomspensioen zou bestaan, dan is men slechts afhankelijk van de AOV. Het gevolg hiervan is, dat veelal een te groot gat ontstaat in het inkomensniveau tussen vóór en na de pensionering. De strekking van deze wet is, om dit gat in inkomen tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Het langer uitstellen heeft volgens Hooghart geen zin. In de achter ons liggende periode zijn wetsproducten veelal in laden verdwenen. De samenleving is daar niet van gediend.
Verwarring over Pensioenfonds
In het parlement zijn diverse opmerkingen gemaakt over het Pensioenfonds. Hooghart benadrukt dat het algemeen pensioen los staat van het Pensioenfonds dat bekend is bij particulieren en het overheidspensioen van ambtenaren. Parlementariërs wilden weten wat er is gebeurd met middelen van het Pensioenfonds en als het fonds is geëvalueerd alvorens met iets nieuws te komen. Hooghart legt uit dat er nog geen algemeen pensioenfonds bestaat. Bedrijven, waaronder de toenmalige Bruynzeel, hebben in het verleden gelden gestopt in een pensioenfonds. Wat met die middelen is gebeurd, is onduidelijk.
Rol overheid
In de Wet Algemeen Pensioen is de rol van de overheid vooral het zo goed als mogelijk garanderen dat opgebouwde rechten worden uitgekeerd, door de spelregels vast te stellen en een toezichthouder aan te wijzen. De overheid betaalt zelf geen pensioenpremie, omdat de overheid in het kader van deze nieuwe wet geen werkgever is en verder buiten de betrekking tussen werkgever en werknemer staat. De overheid schrijft wel de standaarden/minimumnormen voor.
Ambtenaren
Voor ambtenaren geldt een pensioenregeling ingevolge de Ambtenarenpensioenwet 1972. Die wet en de daaruit voortvloeiende rechten blijven onaangetast. Dit geldt ook voor degenen die uitzicht hebben verkregen op een pensioen of enige uitkering ingevolge de Ambtenarenpensioenwet 1972. Een ambtenaar valt in het algemeen onder de werking van de Ambtenarenpensioenwet 1972, maar zou ook kunnen opteren voor een pensioenvoorziening onder de werking van de Wet Algemeen Pensioen 2014.
SM

error: Kopiëren mag niet!