Als de dondergod spreekt

Hoe ongeloofwaardig de mythologie (leer der godenwereld) uit de oudheid ook mag overkomen, zekere associaties met het actuele leven op aarde kunnen vaak op toepasselijke wijze worden gelegd. Want zie maar hoe ook wij in Suriname kunnen wijzen op onze eigen dondergod, die heerst, spreekt, verdedigt, met vuur in zijn spreken elke aanval op zijn meerdere pareert. De dondergod die bijzonderlijk heerst en beslist over het verre westen van ons land, die door burgers de koning van het westen (soms koning van zijn district) wordt genoemd. Een dondergod die vaak met stemverheffing zijn mening, oordeel en genomen besluit over publieke zaken binnen zijn machtsdomein kenbaar maakt. De dondergod die ook zijn volk vertegenwoordigt, in het land aangemerkt wordt als assembleelid of, kortweg, DNA-lid. Wel opvallend overkomt bij zijn volk als ongenuanceerd in het doen van uitspraken. Zo recentelijk in verband met het wereldkampioenschap voetbal (WK 2014) bij de zuiderburen. De dondergod die niet beseft dat gedragscodes op dit hoog niveau van functioneren zich ten enen male niet verdragen met het spuien van dolzinnige meningen over gebeurtenissen, feiten, personen, organisaties of over samenlevingen elders in de wereld. Wie zich als volksvertegenwoordiger publiekelijk uitspreekt over kwesties, dient er terdege rekening mee te houden dat gedurende de periode van de ambtsvervulling de nodige zorgvuldigheid wordt betracht. En juist op dit punt gaat het steeds grandioos verkeerd in ons land. In het parlement zitten lieden waarvan velen maar niet kunnen beseffen dat de status van volksvertegenwoordiger verschillende beperkingen met zich meebrengt, die in het dagelijks optreden in het openbaar nadrukkelijk tot uiting gebracht dienen te komen. Sport verbroedert, wordt ons steeds terecht geleerd. Welnu, hoe haalt een volksvertegenwoordiger, een politicus het in zijn hoofd plotsklaps te verkondigen, dat elk land, op Nederland na, de kampioenstitel 2014 mag binnenhalen?Is dit een vorm van buitensporige dienstbaarheid aan de eigen partijbaas? En waardeert deze partijbaas als president van ons land dit optreden wel? Kritische burgers die graag vertoeven in een maatschappij, gekenmerkt door aanvaardbaar gedrag in het sociale verkeer, appreciëren stellig geen openbare vertoningen door hun vertegenwoordigers als hier aan de orde zijnde. Volkvertegenwoordigers in de ware zin zijn personen die, ondanks alle meningsverschillen en uiteenlopende politieke opvattingen, correctheid in het openbaar gedrag als kwestie van de hoogste orde koesteren, en vijandige, insinuerende, beledigende of vernederende uitspraken als voorbeeldfiguren zullen nalaten. Immers, onze huidige president vraagt, neen, smeekt zijn volk steeds weer om wederzijds respect en vredelievendheid. De recente, dwaashoofdige uitspraak van een assembleelid, dat in elk geval niet Nederland WK kampioen 2014 mag worden, zal stellig door velen in ons land met afschuw zijn verworpen. Het nut van deze opmerking mag door ‘het geachte lid’ zelf verkondigd worden.
Stanley Westerborg
[email protected]

error: Kopiëren mag niet!