‘Met of zonder amnestie, Somohardjo blijft aantrekkelijk voor samenwerking’

Met of zonder amnestie, @@@@@De waarnemende voorzitter en het DNA-lid Radjkoemar Randjietsingh van de VHP zegt dat de VHP blijft bij haar eerder uitgegeven verklaring. Die geeft aan dat de amnestiewet een nietige wet is en ook dat zal blijven. De amnestiewet is in strijd met de grondwet en de internationale rechten. Dat PL-voorzitter en assembleelid Paul Somohardjo die eerder heeft meegewerkt aan de aanname van deze wet, komt nu verklaren dat hij spijt heeft voor het willen meewerken. ‘Dat meneer Somohardjo nu tot andere inzichten is gekomen, hier hebben we geen geschil mee.’ Randjietsing stelt voorop dat de VHP graag met de PL zou willen samenwerken, ‘maar dan moeten er duidelijke voorwaarden gesteld worden’. ‘We moeten samen kijken wat de prioriteiten zijn en duidelijke afspraken maken.’
Dagblad Suriname sprak ook met de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, over de mogelijke samenwerking met de PL. Binnen de NPS wordt gekeken naar een samenwerking met partijen die een meerwaarde kunnen toevoegen aan de NPS en NF-combinatie. ‘Geen enkele politieke partij wordt hierbij uitgesloten. Wij kijken uit naar partijen die met ons op verantwoorde manier wensen te werken aan de verbetering van de leefomstandigheden en de ontwikkelingskansen van ons land, waarbij uitsluitend ruimte is voor het algemeen belang en geen eng groepsbelang. Verder kijken wij uit naar de zo noodzakelijke politieke rust in ons land wat zeker niet door alle partijen gewaarbord kan worden.’ Rusland stelt voorop dat de NPS één van de oudere partijen is die heel veel ervaring heeft wat het samenwerken met andere partijen betreft. Bij het aangaan van die samenwerking zal er alles aan worden gedaan dat er harde afspraken vooraf worden gemaakt om te voorkomen dat de missers die in het verleden uit samenwerking met andere politieke partijen zijn voortgevloeid, zich herhalen. Thans voert de partij acties uit om in staat te zijn verbetering te kunnen brengen in de vele misstanden die er plaatsvinden binnen het bestuur van ons land. Het streven van de NPS is op gericht om bij de komende verkiezingen regeerverantwoordelijkheid te verkrijgen.
‘We hebben geen moeite met de PL samen te werken’, bekende de voorzitter van Nieuw Suriname Harrish Monorath eerder tegenover Dagblad Suriname. Door PL-voorzitter Paul Somohardjo is namelijk het bod gedaan dat bij een samenwerking tussen de PL en Nieuw Suriname, laatste partij de lijsttrekkerspositie mag vervullen in het district Nickerie. Hier staat Monorath welwillend tegenover. Het rechtsreekse bod zoals hij het betitelt, zal zeker in overweging genomen worden. Nieuw Suriname voert namelijk aftastende gesprekken met het Nieuw Front, de BEP en de PL. Monorath geeft ook mee geen moeite te hebben met samenwerking met de bovenstaande politieke partijen, waarmee reeds aftastende gesprekken worden gevoerd.
‘Indien er nu DNA –leden zijn die tot het inzicht zijn gekomen dat de amnestiewet een immorele wet is, omdat het straffeloosheid bevordert en moordenaars vrijwaart van vervolging en berechting en die zich boven de wet denken te stellen, komt het spreekwoord “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” goed tot uitdrukking’, stelt de voorzitter van de Stichting 8 December en één van de nabestaanden, Soeniel Oemrawsingh. Hij benadrukt dat omdat de stichting een apolitieke NGO is, zij niet betrokken wil worden in de politieke perikelen die betrekking hebben met de aangenomen immorele amnestiewet. De eis die de stichting voor en na aanname van de amnestiewet stelde, blijft gehandhaafd namelijk onvoorwaardelijke intrekking van de amnestiewet.
De nabestaanden van de 8 december-slachtoffers hebben van meet af aan aangegeven dat de amnestiewet een ondemocratische wet is en een regelrechte inmenging in een lopende strafzaak en dus een schending is van de grondwet en internationale verdragen. Grote delen van de samenleving en de internationale gemeenschap hebben meteen hun solidariteit met de nabestaanden getoond en intrekking van het initiatiefvoorstel geëist. De initiatiefnemers en delen uit de coalitie hebben met drogredenen gemeend de ingediende amnestiewet goed te praten. Naast de inbreuk op de nationale en internationale rechtsorde, heeft men ook niet geschroomd om vanwege politieke redenen de Moiwana-slachting van amnestie uit te sluiten. ‘De Stichting 8 december heeft toen reeds aangegeven dat daarmee delen van de coalitie hebben “gedealed over doden” die gevallen zijn in de militaire periode, waar onder andere de huidige president en hoofdverdachte van het 8 Decemberstrafproces verantwoordelijk voor is.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!