Meer verkeersbeleid in Suriname

Bij de aanloop naar de festiviteiten rond oud- en Nieuwjaar schreven wij over de aandacht die er bij de burgerij moet zijn met betrekking tot de veiligheid, met name op de plekken waar er concentraties ontstaan zoals in het verkeer. Het kan zijn dat de waarnemers toevallig in bepaalde straten reden, maar het lijkt er toch op dat de laatste dagen veel van die gekke, minder ernstige, aanrijdingen voorkomen die meestal erop duiden dat de veroorzaker niet bij was. Minder scherpte, waardoor men soms lichtelijk tegen andere auto’s aankomt. Op het verkeer hebben deze aanrijdingen min of meer dezelfde vertragende en opstoppende werking als de iets meer ernstige. Er zijn haarden waar er alcohol wordt gedronken en op de buitenplaatsen is het voor de alerte politie die patrouilleert duidelijk waar er zuippartijen plaatsvinden. Soms gebeurt dat jaar in jaar uit voor Chinese supermarkten, zichtbaar vanuit de straat. De burgerij ziet groepen jongeren zich overgeven aan alcohol, maar de politie ziet dat niet. Deze personen doen ook geen moeite om dekking te zoeken als de politie in de nieuwe zwart-witte auto’s langsgaat. Alles gebeurt open en bloot. De alcoholactiviteit voor de winkels, hetgeen verboden is o.a. vanwege de vergunningsvoorwaarden, is de laatste dagen toegenomen als het ware onder het toeziende oog van de politie. De wetsdienaren zien kennelijk vrienden en familie voor de winkel en willen daarom niet ingrijpen. Deze misplaatste tolerantie en het gedoogbeleid zou over de hele linie van misdrijven en overtredingen aanwezig kunnen zijn in de ressorten en daarom is het van belang dat rekruten goed worden gescreend, maar ook dat politieagenten het systeem niet misbruiken via connecties (ooms en tantes die hoog in de hiërarchie zitten) om dichtbij huis te worden gedetacheerd. De zelfregulering van de Surinaamse burger is schaarser aan het worden en de burgerij laat zich over het algemeen alleen onder straffe dwingen tot deugdelijk gedrag. Onder deze omstandigheden moet bij de wetshandhaving gelet worden op de personele invulling. De kwaliteit die bij de politie binnenkomt en de komende periode steeds binnen zal komen, zal van een mindere kwaliteit zijn. Dat zal innovatie van de politieleiding vereisen om o.a. de belangenstrijd bij de politieman (conflict of interest/belangenverstrengeling) te elimineren. De politie is te tolerant in het verkeer. Daarmee wordt niet gezegd dat men privéwagens midden op de weg moet parkeren om een scheve schaats rijdende chauffeurs toe te blaffen. In elk geval moet er meer gezag uitgaan van de politie in het verkeer. Maar wanneer de politieagent zichzelf terugziet in de overtreder dan zal het moeilijker gaan met de wetshandhaving. Het aantal auto’s en andere verkeermiddelen neemt gestadig toe op onze wegen. De straat is een complexe werkplek voor de politieagent; zonder een gedegen voorbereiding zullen surveillances inefficiënt zijn. Daarom is het van belang om een goed doorgesproken verkeersbeleid te hebben waarvoor 1 minister(ie) eindverantwoordelijk en aanspreekbaar is. De vraag rijst of er een deugdelijk verkeersbeleid bestaat in Suriname. Critici beweren dat het allemaal beter kan, in enkele opzichten zou er zelfs geen beleid zijn. Met betrekking tot de educatie kan gesteld worden dat die er is, maar dat men niet compleet gebruikmaakt van bijvoorbeeld niet-Nederlandstalige kanalen die ook veel beluisterd worden. De politie heeft een afkeer van het geven van voorlichting in andere dan de Nederlandse taal en een enkele keer gaat men wel over in een ruwe versie van het Sranangtongo, maar daar blijft het bij. In het beleid van de 3 E’s (engineering (infrastructuur en milieu-inrichting), enforcement (handhaving) and education verwaarloost men een groep burgers en negeert men de meertaligheid. De voorlichting heeft daarom een beperkte invloed op het daadwerkelijk gedrag. De 3 E’s zijn algemeen geaccepteerd voor een veiliger stedelijk leven, maar een 4de E van encouragement (aanmoediging) is ook van belang en dat zal inefficiënt zijn als de meertaligheid en de patronen van de burgerij ten aanzien van mediagebruik niet bekend zijn. Wat betreft de engineering moet in elk geval gekeken worden naar bredere wegen, maar ook naar een heel snel ingrijpen om levensgevaarlijke breuken (kraters) op verharde wegen te voorkomen. Met betrekking tot de beschikbaarheid van meetapparatuur bij de handhaving (laser guns, flitspalen) bestaat de indruk dat deze niet adequaat worden ingezet en enkel op plekken waar er nooit djugu djugu is. De politie neemt geen risico’s om in buurten te gaan waar men vaker aangevallen wordt en met flessen wordt bekogeld, men houdt het beperkt tot de vreedzame ‘boiti’. Het gaat soms maar niet altijd ook om financiële middelen en capaciteit. We zien bijvoorbeeld ook dat het idee van de introductie van het bromfietscertificaat ook nog niet is gekomen. Waaraan het ligt, weten wij niet, wel weten wij dat de huidige Juspol-minister de voorgaande uit de NF-periode liever ziet gaan dan komen. Het certificaat voor bromfietsers was aan de orde tijdens zijn bewind. Om de verkeerssituatie in de juiste richting te wenden, is het voor Juspol noodzakelijk dat het samenwerkt met alle betrokken partijen, waaronder rijschoolhouders, autokeuringsbedrijven, taxiorganisaties, organisaties van openbaar vervoer, nationaal vervoersbedrijf en vereniging van verkeersslachtoffers. Vooral kunnen examen gerelateerde documenten niet uitlekken naar rijexamenkandidaten. Met een open mind moet men dan beleid gaan ontwikkelen voor alle segmenten van de samenleving. Fora (z.a. platform verkeersveiligheid) waar stakeholders bij elkaar komen, moet men heroverwegen. Bovenal moet er geen afkeer zijn voor het goede werk waartoe aanzet mocht zijn gegeven door de vorige NF-minister (z.a. stuurgroep veilig verkeer). Alles zal echter vallen en opstaan met integriteit, een heikel punt binnen ook het KPS. In elk geval bestaat de hoop dat het verkeer in 2014 niet de aanleiding is voor menselijk leed in Suriname. De daling van doden in 2013 geeft hoop. Aan u allen wordt een goede owru yari en een 2014 met veel voorspoed, geluk en succes toegewenst.

error: Kopiëren mag niet!