Parmessar: ‘Voor wie niet wil of kan functioneren, is er geen plaats onder deze minister’

Minister-Rabin-Parmessar-van-Openbare-Werken.-Foto-Suriname-Herald-470x260Gisteren hield de minister van Openbare Werken, drs. Rabindre Parmessar, ook zijn Nieuwjaarsspreekbeurt. Hij gaf dat zelfreflectie ook een deel moet zijn van de oudejaarsviering. ‘Zelfreflectie houdt in dit kader in dat wij op kritische wijze stilstaan bij onze eigen bijdrage aan de resultaten die wij als ministerie geboekt hebben in dit haast afgelopen jaar’, aldus de minister. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar moet niet alleen een moment zijn van nostalgisch stilstaan bij gedane zaken, het is tevens een moment om vooruit te blikken en plannen te maken. Het is een moment om vast te stellen wat wij in de toekomst anders en vooral beter moeten doen. De minister memoreerde de lopende infrastructurele projecten en gaf aan dat ook in 2014 verschillende wegen in Paramaribo en Wanica, maar ook daarbuiten zullen worden aangepakt.
‘Uiteraard is het niet alleen de wegenbouw dat tot infrastructuur wordt gerekend, ook bruggen vormen hier een belangrijke schakel. Net twee weken geleden, en wel op 15 december, mochten wij te Redi Doti het contract ondertekenen voor de bouw van een spiksplinternieuwe brug over de Surinamerivier in het ressort Carolina’, zei Parmessar. Het kapot rijden van bruggen door zwaarbeladen vrachtvoertuigen die dag in dag uit de wettelijk toegestane aslast overschrijden, blijft een zorgpunt voor het ministerie. ‘Wij kunnen niet toestaan dat de dure investeringen van de Staat verworden tot weggegooid geld! Een van de zaken waar wij als Surinamers nog hard aan moeten werken, dat is hoe wij omgaan met ons milieu. Petflessen, portiebakjes en zelfs grof vuil dat gedumpt wordt in trenzen of op leegstaande percelen, rommel dat gewoon uit rijdende auto’s wordt gegooid ……. het is gewoon niet goed te praten’, aldus Parmessar.
‘U mag erop rekenen dat wij ook in het nieuwe jaar ons zullen blijven inspannen voor een schoon en leefbaar milieu’, belooft de OW-minister. In oktober is de transformatie ingezet van de vuilophaal van dag naar avond. Voor wat betreft de dienstverlening naar de gemeenschap toe ten aanzien van de vuilophaal zal het ministerie met een nieuw project komen, en dat is het per ressort ophalen van grof vuil. ‘Onze stad zal werkelijk stralen, en wij zullen er met zijn allen aan moeten werken om dat zo te houden!’ Ook over de calamiteiten tijdens de regentijd sprak de minister en beloofde oplossingen hiervoor. In 2013 zijn er 46 projecten die betrekking hebben op landsgebouwen afgerond, thans zijn er nog 125 lopende projecten. Ten laste van het komende jaar zijn nu reeds 79 projecten voorbereid. Een ander zeer groot project waar wij in het komende jaar mee zullen aanvangen, is de bouw van het ziekenhuis te Wanica. De minister gaf ook aan dat er binnen het ministerie een kwantitatief en kwalitatief tekort is aan kader.
In het kader van de dienstverlening naar de gemeenschap toe verwacht de minister in het komende jaar ook een grotere efficiëntie van de verschillende diensten. De leidinggevenden zullen een actieve rol moeten innemen bij het begeleiden en coachen van de medewerkers. Zij zullen actief de instructies die zij verstrekken moeten monitoren. U zult als leidinggevende aangesproken worden op de performance van uw medewerkers. ‘Medewerkers in welke functie dan ook die niet willen of niet kunnen functioneren, voor hen is er helaas geen plaats op dit ministerie onder deze minister’, gaf de minister ferm te kennen. ‘Controle is geen daad van vijandschap, het is de plicht van iedere manager. En u leidinggevenden zie ik allen als managers. U heeft de taak erop toe te zien dat uw afdeling en uw medewerkers goed functioneren, op tijd komen en niet voortijdig vertrekken. Bovenal dient u als leidinggevende bij dat alles steeds het goede voorbeeld te geven!’ De minister sloot af met een citaat van Mahatma Gandhi: ‘Be the change that you wish to see in the world’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: