Kantonrechter : “NATIONALE LOTERIJ NIET BEVOEGD” en wijst 5 van hun 6 eisen af

De Vereniging van Casinohouders in Suriname heeft kennisgenomen van het vonnis uitgesproken door de Kantonrechter op 27 december onlangs in het Kortgeding die NLS tegen een viertal bedrijven had aangespannen.
Schoenmaker hou je bij je leest
Uit het vonnis:
“Indien in strijd met de vergunning wordt gehandeld door de gedaagden (dus bedrijven), zoals de eiseres (dus Nationale Loterij) MEENT, is het de bevoegdheid van de Staat Suriname om de bedrijven aan te spreken daarop, en NIET de eiseres (dus niet de NATIONALE LOTERIJ SURINAME)”
Volgens de rechter is het niet de Nationale Loterij Suriname die de vergunning verleend, maar de Staat Suriname. De Staat heeft daarom de bevoegdheid van toezicht op de vergunningen en niet Nationale loterij. Nadrukkelijker zegt de rechter, NLS je mag je er niet mee bemoeien, zelfs ook al zou er naar jouw mening iets mis zijn. De Staat Suriname doet dat.
In troebel water vissen
Deze uitspraak is enorm belangrijk. Het schept duidelijkheid. Voormalig Directeur de heer Ronald Hooghart creerde onzekerheid en verwarring (“troebel water”) door de wet te verdraaien en misinterpreteren. Hij claimde de bevoegde toezichthoudende en controle instantie te zijn. Dit deed hij bij zowel overheidsambtenaren als bedrijvenvertegenwoordig-ers. Dan was het goed vissen voor hem. Hij kon op basis van deze “aangemeten bevoegdheid” ambtenaren dwingen tot nodeloze acties tegen bepaalde bedrijven. Wie niet wil betalen, zal voelen. Chantage en sabotage werd er toegepast. Om nodeloze extra werk te voorkomen, betalen de meeste bedrijven voor zijn “toezichthoudende functie op de trekking ”.
Meer en meer duidelijkheid
De Vereniging hoopt, en zal zich beijveren, dat alle betrokkenen (overheid en bedrijven) in de kansspelen in Suriname, alle ambtenaren op de ministeries van Justitie en Politie, Financien, Handel en Industrie, alle betrokken Politie ambtenaren, de leiding van de KPS, Belasting Dienst, kansspelbedrijven etc. op de hoogte worden gebracht van deze onbevoegdheid van de NLS. Het op een lijn zijn van overheid en sector zal leiden tot minder fricties, irritaties, geld- en tijdverlies van zowel overheid en bedrijven en zal de onderlinge relatie verbeteren. Hooghart heeft gezorgd voor extra spanningen in deze relatie.
Eerder al op 19 augustus 2013 bracht de Korpchef duidelijkheid in de sector door vast te stellen “blijkt nergens (uit wetgeving) dat aan de Nationale Loterij Suriname enige bevoegdheid is gegeven om een vertegenwoordiging te sturen bij de trekkingen”.
Met andere woorden, NLS mag niet eens aanwezig zijn.
Vijf van de Zes eisen van Nationale Loterij afgewezen
Het is met name vanwege de onbevoegdheid van de Nationale Loterij dat de rechter
Vijf (5) van de zes (6) eisen van de Nationale Loterij afwees.
De rechter wees af:
1.de eis van de NLS om deze bedrijven de trekkingen ten kantore van NLS te doen houden.
2.de eis van de NLS om deze bedrijven zich te doen houden aan bestaande afspraken (vanwege onduidelijkheid).
3. de eis van de NLS al de bedrijven afzonderlijk te verbieden om elke vorm van trekkingen van loterij-en/of kansspelen te houden zonder de aanwezigheid van de Nationale Loterij Suriname
4. de eis van de NLS al deze bedrijven afzonderlijk te verbieden om elke vorm van trekkingen van loterij-en/of kansspelen te houden buiten de door de Directeur van de Nationale Loterij om, aangewezen locatie
5. de eis van de NLS om deze bedrijven een dwangsom te doen betalen.
en wees toe , NAAR VOORLOPIG OORDEEL, de eis van de NLS om het gelegde conservatoir derdenbeslag door deze bedrijven, op te heffen.
Jules Ramlakhan, voorzitter VCS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: