Wat zal ik kunnen realiseren door het belijden van winti

Het is december, dus hebben vele bonu’s (mannen en vrouwen) de Winti-culturele werkzaamheden stopgezet, omdat de konfo’s (winti’s) verantwoording moeten gaan afleggen. Anderen zeggen dat dit bedoeld is om de konfo’s rust te gunnen. Ik zeg voorop dat ik niets van een ander afkeur. Als Winti-gelovige meen ik echter te weten dat heel veel beweringen niets van doen hebben met de religie (Winti). Ik zeg Winti-gelovige omdat ik geen Winti cultuurbelijder ben. Door de jaren heen ben ik gaan begrijpen dat Winti belijden niet begint bij het laten stellen van een diagnose (koti luku) of zich door een bonuman laten wassen. Binnen het Winti-culturele wordt veelal de verdeel en heerstactiek toegepast.
Verder worden Winti-culturele belijders angst ingeboezemd. Hoe vaak hoor je niet dat er bijvoorbeeld sieraden moeten worden gekocht voor konfo’s, om ze gunstig te stemmen. Er wordt nog steeds geadviseerd om van alles en nog wat op deuren binnenshuis te plaatsen. Voor de ingewijden, verwijs ik eveneens naar de zogenaamde draai baka batra’s (flessen met daarin medicijnen tegen het kwaad). Naast het inboezemen van angst worden deze mensen nog verziekt met de zogenaamde wonderen die enkelen kunnen verrichten of doen verrichten.
Als Winti-gelovige ben ik mij ervan bewust dat het Winti-culturele vol verrassingen zit. Ik geloof echter niet in wonderen. Voor mij, als Winti-gelovige, is niet het Winti-culturele het belangrijkste. Het allerbelangrijkste is het omarmen van de religie. Doordat ik dat doe, heb ik, als Winti-gelovige, geen enkele draai baka batra nodig.
2)Als wintigelovige meen ik te weten dat een konfo niet leeft, nooit heeft geleefd en nimmer zal leven. Dit houdt in dat het aanschaffen van een sieraad of wat dan ook om een konfo gunstig te stemmen, een verzonnen verhaal is.
3) Als Winti-gelovige meen ik te weten dat het negatieve niets met de religie te maken heeft. Ik kan dus niet beweren dat het een konfo is die mij heeft aangezet om dingen te doen die niet door de beugel kunnen.
4)Als Winti-gelovige weet ik dat ik moet instaan voor alle gevolgen die voortvloeien uit mijn handelen. Naar aanleiding hiervan laat ik niets over aan welke God/god dan ook. Die taki van libi en gi gado (die gezegde van laat het over aan God/god) hoort niet thuis binnen Winti.
5)Tot slot zeg ik dat het belijden van Winti mij in zekere mate bewust heeft gemaakt, waardoor ik heel veel zaken door een andere bril ben gaan bekijken.
Het bewustwordingsproces heeft mij geleerd dat wie geen onderwijs heeft genoten of zijn/haar talent niet aanspreekt, het zeer moeilijk zal krijgen binnen de maatschappij. Er is geen konfo, of welke andere geestelijke macht dan ook, die deze persoon zal kunnen helpen. Voor zij die mensen in de top van de politiek hebben, kan het anders aflopen. Dat wil dus niet zeggen dat het een konfo is die heeft geholpen.
Ik laat mij geen knollen voor citroenen verkopen door geen enkele bonuman/vrouw of Winti-deskundige, die het niet nauw neemt met het nood(en) van zijn/haar volgelingen. Ik maakte een aanvang met het bewustwordingsproces door mezelf twee vragen te stellen, namelijk: 1)Wat is winti? 2)Wat zal ik kunnen realiseren door het belijden van Winti (doelstelling).
Ik laat het hierbij door er nog op te wijzen dat winti uit vrije wil wordt beleden. Verder dat de belijder respect moet hebben voor alles dat leeft. Zij die een aanvang zullen maken met het bewustwordingsproces, wens ik het beste toe.
Verder wens ik aan iedereen een voorspoedig 2014.
I.B.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: