Manco’s uitvoering overheidsbeleid ondergraven succes bedrijfsleven

‘Manco’s in de uitvoering van het overheidsbeleid werken in het nadeel van het Surinaams bedrijfsleven. Er wordt prachtig beleid geformuleerd, maar als het aankomt op uitvoering, blijkt er gebrek te zijn aan transparantie en is er geen eenduidigheid bij overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.’ Dit zegt voorzitter Ferdinand Welzijn van de Verenging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in zijn terugblik op 2013. ‘Overheidsinstituten liggen elkaar in de weg, en er is geen samenhang in beleid. Iedereen wil de zaken op zijn manier uitvoeren. Surinaamse bedrijven konden in het afgelopen jaar beter performen, als het niet gelegen had aan de lage uitvoeringscapaciteit bij de overheid.’
‘Veel noodzakelijke wetgeving voor het bedrijfsleven is vanwege deze manco’s nog niet in place.’ Er moet volgens de VSB-voorzitter prioriteit gegeven worden aan wetgeving. Het parlement zal volgens de VSB-topper in 2014 veel productiever moeten werken aan het implementeren van wetgeving. Het nog niet in place zijn van wettelijke regelingen is de reden dat Suriname nog geen verbeterde positie heeft op de Doing Business-lijst van de Wereldbank. Een poos geleden zijn er maatregelen doorgevoerd ter stimulering van het ondernemingsklimaat. Die maatregelen zijn echter nog niet geijkt in wetten. Ratingbureaus werken met de wettelijke regels in het beoordelen van een land.
Haitiaanse gastarbeiders
De zwakke uitvoeringscapaciteit is ook debet aan het feit dat Surinaamse bedrijven nog geen gebruik kunnen maken van de vakkennis van Haitiaanse gastarbeiders. Op presidentieel niveau was de komst van deze gastarbeiders geregeld. De VSB heeft samen met haar Haitiaanse counterpart de screening al gedaan van het potentieel aan skilled labour dat in Suriname zal werken. Maar de uitvoering van dit project laat van overheidszijde nog te wensen over. Welzijn zegt over het algemeen niet geheel ontevreden te zijn. “We sluiten het jaar af met een lage inflatie.” De VSB-topper maakt zich zorgen over het feit dat de overheid onvoldoende in staat is haar budget goed te beheren. “Het lijkt alsof er meer wordt uitgegeven dan ontvangen wordt. Dat is zorgwekkend.” De VSB-voorzitter hoopt dat de overheid haar consumptief gedrag van het afgelopen half jaar beter reguleert zodat er stabiliteit komt in haar betalingsgedrag naar haar schuldeisers. Doordat de overheid veel meer uitgeeft dan ze ontvangt, ontstaan er tekorten, waardoor bedrijven die diensten verlenen niet op tijd over hun tegoeden kunnen beschikken. Welzijn zegt dat dit onzekerheid met zich meebrengt, wat niet in het belang is van de stabiliteit. Doordat leveranciers niet betaald worden zijn ze genoodzaakt financiering te zoeken om salarissen en andere vaste lasten te betalen. Doordat bedrijven op deze manier de overheid steeds moeten voorschieten, worden ze onnodig in de kosten gejaagd. Financiering betekent dat je rente moet betalen, die steeds stijgt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: