Hervorming politiekvoering noodzakelijk!

Politieke leiders zullen in verband met de te houden algemene en geheime verkiezingen voor De Nationale Assemblee in 2015 alle districten afreizen met de specifieke bedoeling hun achterban extra te vormen en hen te stimuleren actief deel te nemen aan de verkiezingen. Het is te verwachten dat de politieke partijen die thans in de oppositie zitten en ook zij die nog buiten het parlement zijn, hun idealen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Suriname kenbaar zullen willen maken aan de kiezers. De huidige machthebbers zullen op hun beurt ongetwijfeld aan de kiezers willen tonen wat zij voor land en volk aan welvaart en welzijn hebben weten te realiseren gedurende hun regeerperiode van vijf jaar. Hopelijk beseffen de kiezers wel dat het stemmen op kandidaten voor De Nationale Assemblee als een keuze van levensbelang moet worden geacht. Politiek is immers geen sport die om een bepaalde periode wordt beoefend. Bij de politiek gaat het uitsluitend erom de staatsmacht te kunnen verwerven of die te behouden. Het gaat dus om het leiden van land en volk naar een betere toekomst. Het is in dit kader bekeken erg belangrijk dat de politieke toestand waarin sommige partijen vanaf 1948 verkeren, wordt hervormd. En deze hervorming kan alleen worden bewerkstelligd indien wij onze politieke inzichten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Het past in deze tijd niet meer dat politiekvoering in hoofdzaak gepaard gaat met rassentimenten. Doordat verschillende delen van Suriname overwegend bevolkt zijn door bepaalde rasgenoten ontstaat de neiging om een bepaalde rasgenoot uit dat district bij voorkeur te plaatsen op kandidatenlijsten. En zo begint de etnische verdeeldheid in de politiek van ons geliefd Suriname. De oorzaak van spanningen in andere delen van de wereld moet als teken aan de wand, als een vingerwijzing gelden voor Suriname. Het mag niet als verwachtbaar worden geacht dat de komende generaties met de wetenschap dat alles met de tijd aan het veranderen is de manier van vreedzaamheid van vorige generaties wel zeker in zich zullen dragen. Het is in het verleden vooral aan het politieke klimaat in Suriname te wijten geweest dat veel landgenoten Suriname, soms ook met achterlating van have en goed, hebben verlaten. Hardwerkende Surinamers wonen momenteel in andere landen. Zij ontplooien daar economische activiteiten, terwijl zij liever een optimale bijdrage wilden leveren aan de opbouw van hun eigen land. Dit is een van de oorzaken dat Suriname thans zo dun bevolkt is. Een wezenlijk deel van onze Surinaamse burgers woont immers in het buitenland. Het was hoofdzakelijk de achterbanpolitiek die gevoerd werd. Niet het algemene belang werd gediend. Voor een adequate hervorming van de huidige politieke toestand is in wezen een ander kiesstelsel voor Suriname nodig. Velen geven er hun mening over, maar daar blijft het bij. Als wij de etnische politiek die vanaf 1948 wordt gevoerd ongedaan willen maken moeten wij werken aan de invoering van een tweepartijenstelsel voor Suriname; dat is voor vele weldenkenden de beste keuze. Het wordt hierdoor dan niet meer mogelijk voor politici om een politieke partij op te richten en slechts in een of enkele districten deel nemen aan verkiezingen voor het verwerven van het lidmaatschap in De Nationale Assemblee. Het is belangrijk dat de huidige politieke toestand in Suriname even als het milieu aspect ook geordend wordt. In de politiek die thans gevoerd wordt worden de democratische beginselen niet altijd op de juiste wijze toegepast. En dit kan in de toekomst wanorde teweeg brengen in onze beschaafde samenleving. Vooral wanneer corruptie aan de orde is, worden deze principes veelal misbruikt door sommige politici. Hopelijk wordt dit fenomeen dat decennia lang aan de orde is spoedig ingedamd. Een oude politieke leider had lang geleden via zijn politieke podium de politiek vergeleken met zijn sapotilleboom. Suriname is het best gediend met eerlijke en nationale politiekvoering. De ontwikkeling en vooruitgang van land en volk moet de voornaamste peiler zijn van onze politiekvoering. Al het andere moet plaatsmaken, en dan alleen zullen wij met ons allen de zoete vruchten plukken. Suriname voorwaarts!
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!