Nieuw Suriname: ‘Agrarisch ondernemerschap versterken in 2014’

1 Nieuw SurinameNieuw Suriname (NS)-voorzitter John Nasibdar vindt dat de regering in 2014 prioriteit moet geven aan het versterken van agrarische ondernemers. Aan het agrarisch ondernemerschap is in de afgelopen jaren nog maar weinig aandacht gegeven zijdens de regering. De partij ondernam in het haast afgelopen jaar acties om kredieten tegen soepele voorwaarden los te krijgen voor de kleine rijstboeren in Nickerie en Saramaca. Ook veeboeren worden meegenomen in dit plan. Er zijn volgens de NS-voorzitter verschillende modellen uitgewerkt met banken en kredietorganisaties om dit initiatief gestalte te laten krijgen. De partij heeft gedurende dit jaar zoveel als mogelijk aandacht besteed aan het versterken van de interne partijorganisatie.
Het ligt in de bedoeling om in 2014 aan de slag te gaan met het veldwerk waarbij kernen geactivieerd en nieuwe leden aangetrokken zullen worden. De politieke activiteiten van Nieuw Suriname zullen volgens Nasibdar worden uitgebreid. Naast Paramaribo en Nickerie zullen de veldactiviteiten worden ontplooid in Saramacca, Wanica en Para. Nieuw Suriname opereert als coalitiepartij in MC-verband. Nasibdar zegt in een korte evaluatie dat er nog wat schort aan de communicatie binnen het MC-blok. Hij hoopt op verbetering van het interne contact binnen deze politieke combinatie in het nieuwe jaar.
Over de partijruzie met de NS-assembleden Premdew Lachman en Harish Monorath is Nasibdar kort. ‘Er is geen partijconflict. Er is anderhalf jaar geleden een bestuursverkiezing geweest en ik houd mij aan de uitslag.’ Nasibdar is toen gekozen tot voorzitter. Dit wordt nog altijd bestreden door de NS-assembleeleden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: