Nog steeds te weinig wetenschappelijke publicaties plaats

Op donderdag 5 december 2013 vond er een boekpresentatie plaats in het gebouw van de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). De titel van het boek is “Verkenning in de historiografie van Suriname”. Het boek is geschreven onder redactie van de historici Maurits Hassankhan, Jerome Egger en Eric Jagdew. De publicatie is een product van de conferentie Geschiedschrijving van Suriname die in oktober 2012 werd gehouden. In het boek wordt een uiteenzetting gegeven hoe de geschiedschrijving zich vanaf 1940 heeft ontwikkeld. Het boek is, anders dan voorgaande wetenschappelijke publicaties op dit gebied, geschreven vanuit Surinaams perspectief.
De boekpresentatie werd gedaan door Maurits Hassankhan. Tijdens de presentatie is naar voren gekomen dat er nog steeds te weinig wetenschappelijke publicaties plaatsvinden. De auteurs Rita Tjien Fooh en Martina Amoksi, twee van de 24 auteurs, hielden een korte presentatie over hetgeen zij hebben geschreven. Rita heeft in haar gedeelte meer de aandacht gevestigd op de negatieve stereotypen van de Javaanse vrouw en Martina heeft geschreven over de ontwikkeling van de historiografie van de Marrons in de 20ste eeuw. Ze benadrukte dat mensen vaak het idee hebben dat de Marronvrouw onderdrukt wordt, maar in werkelijkheid wordt juist de Marronman onderdrukt met alle regels waaraan hij zich dient te houden. Het bestuur van de universiteit werd geprezen voor het kordaat optreden. Binnen een dag hadden zij het verzoek om een wetenschappelijk stuk te publiceren goedgekeurd gaf Hassankhan aan. Hij verzekerde de aanwezigen dat er nu veel meer boeken gepubliceerd dan wel uitgegeven zullen worden. Het publiceren van een handboek van de geschiedenis van Suriname onder verantwoordelijkheid van Surinaamse historici behoort tot één van de dromen van Hassankhan die hij wil verwezenlijken voor hij met pensioen gaat.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: