Jennifer Geerlings –Simons: ‘Eerst sloten, daarna ontwerpbegroting in openbare behandeling’

Het staat vrijwel vast dat de begrotingsbehandeling verschoven wordt naar januari 2014. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt dat afhankelijk van de behandeling van de sloten, De Nationale Assemblee nog deze maand kan starten met de behandeling van de ontwerpbegrotingen. ‘Als het lukt de begroting nog dit jaar in behandeling te nemen, dan gebeurt dat. In het ander geval wordt het op de agenda in 2014 gebracht.’ De parlementsvoorzitter treedt volgende week in contact met de DNA-commissie Financiën die nog druk bezig is de voorbereidingen te treffen voor de slotenbehandeling in het openbaar. De commissie voert nog overleg met de financiële en monetaire autoriteiten, waardoor ze haar vooronderzoek nog niet helemaal heeft kunnen afronden. Zodra de commissie gereed is, kan het parlement aanvangen met de behandeling.
‘We zullen de begrotingsbehandeling starten ook al resten er nog maar twee dagen om te vergaderen dit dienstjaar.’ De DNA-voorzitter onderschrijft het belang van de behandeling van de slotrekeningen. ‘We hebben als parlement in sessies informatie gehad van deskundigen over het financieel comptabel systeem en het begrotingstelsel. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat de begrotingen beter behandeld worden. Er is in de afgelopen jaren nogal wat mis gegaan met de financiële rapportage vanuit de overheid. Het parlement heeft daardoor ook onvoldoende informatie over de werkelijke inkomsten en uitgaven, welke weer haar weerslag had op de begrotingsbehandeling in de afgelopen periode.’ De begrotingssloten van de voorgaande jaren zijn achteraf aangenomen, waarbij volgens Geerlings-Simons afgeweken moest worden van de wet.
Simons zegt dat het parlement niet stil zit. In afwachting op de afronding van het onderzoek van de Commissie Financiën, wordt gekeken naar de overige ontwerpwetten. In dit verband is eergisteren een aantal commissies ingesteld voor de voorbereiding van ontwerpwetten. Één daarvan is de ontwerpwet DNA-toepassing in strafzaken. Geerlings-Simons zegt dat ze voor een vlot verloop van de behandeling van de wetten volgende week een overleg heeft met de fractieleiders. Dit, om te voorkomen dat er weer verwarring optreedt over gemaakte afspraken met de fracties, met name de oppositie zoals gebeurd is tijdens de algemene politieke beschouwing (apb). Geerlings-Simons zegt tenslotte dat coalitie en oppositie het met elkaar over eens zijn dat de ontwerpbegroting niet behandeld kan worden, voordat de sloten de hamer zijn gepasseerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: