Tweede regionale ontmoeting Acto-landen over ontbossing

IFOp dinsdag 12 november zijn de lidlanden van de Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (Acto) bij elkaar gekomen in een tweedaagse meeting. Deze meeting is georganiseerd in het kader van het project ‘Monitoring Deforestation, Logging and Land Use Change in het Pan Amazonian Forest’. Deze werd geopend door gastland Suriname. De meeting heeft als doel om de interactie op te zoeken en ervaringen te delen met de deelnemende landen over de observatieruimtes die gebruikt worden om ontbossing te monitoren.
Tijdens de eerste dag van de ontmoeting zullen de vorderingen van de Acto-lidstaten (Brazilië, Bolivia, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela en Suriname) gepresenteerd en geëvalueerd worden. Daarnaast zal er gediscussieerd worden over een nieuw werkplan aangaande de suggesties en aanbevelingen uit eerdere monitoring.
Één van de toppunten van deze ontmoeting zal zijn de Forest Cover Monitoring Unit: een ruimte waar met behulp van de satelliet, informatie beschikbaar is over de toestand van de ontbossing. Er zal gesproken worden over de activiteiten die in andere landen in soortgelijke ruimtes uitgevoerd zijn en momenteel plaatsvinden en welke in de toekomst uitgevoerd moeten worden. Deze verzamelde informatie kan een significante bijdrage leveren in het duurzaam beheren van het Surinaamse bos en voor het formuleren en uitvoeren van beleids- en ontwikkelingsplannen.
De tweede dag zal voornamelijk in het teken staan van het werkplan. Het plan zal bediscussieerd worden. Als afsluiting zullen de conclusies gepresenteerd worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: