Overgewicht voert boventoon bij gezondheidsscreening

IFIn het kader van Wereld Diabetesdag op 14 november vond er een gezondheidsscreening plaats bij apotheek Jamaludin afgelopen maandag. Het thema dit jaar is ‘Diabetes: Bescherm onze toekomst’. Ondanks het druilerig weer was de opkomst van 31 vrouwen en 16 mannen goed te noemen. Zoals al vele keren naar voren is gekomen bij soortgelijke screenings op diverse plekken, zoals prikpunten en beurzen, hebben vele Surinamers teveel gewicht op hun voeten. Mensen weten ook niet dat alleen maar daardoor er een bredere voet na jaren kan ontstaan en als je pech hebt, kan er ook nog gewrichtsslijtage optreden. De oudste klant die op die dag gebruikmaakte van de gratis screening was 88 jaar en de jongste 16 jaar. Grofweg 19% van de mensen die zich lieten screenen was bekend met diabetes mellitus en 21% met hoge bloeddruk.
Hoge body mass index en lichaamsvet
De body mass index van 64% van de klanten was te hoog en het lichaamsvetpercentage van 80% was teveel. Dat mensen dan direct denken aan minder vet gebruiken, is te verwachten, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Ten eerste moet men kennis vergaren hoe men de voeding het best kan aanpassen naar gelang hun calorieverbruik. Daarvoor kan men het liefst gaan naar de daarvoor bestemde deskundigen, zoals diëtisten en voedingsconsulenten. Aangezien het zelden alleen maar op voeding neerkomt, maar het om verandering gaat in leefstijl en dus ook de denkwijze en uitvoering, zal dit geen gemakkelijke taak zijn. Dit merken de deskundigen maar al te vaak in de praktijk dat klanten afhaken of onvoldoende motivatie hebben om zaken goed aan te pakken.
Educatie
Een dieetlijst alleen zal het zeker niet moeten zijn. Het schijnt dat sommige medici het op die manier aanpakken, maar daar hoort zeker ook voldoende uitleg bij, helemaal afgestemd op de klant. Niet iedereen snapt dingen even goed en het interpretatievermogen wisselt ook. De eenvoudige voorlichting met behulp van een brochure schijnt het ook niet altijd goed te doen en herhaling van een goede uitleg zal steeds weer moeten gebeuren. Inspelen op wat er nu precies speelt bij de klant en of er belemmerende factoren zijn waarom iemand zich niet houdt aan een advies, vergt tijd en vaardigheden. Vele gezondheidswerkers zijn daar ook niet voor opgeleid. Bij apotheek Jamaludin kwam wel naar voren dat vele dames met overgewicht wel degelijk wisten dat ze dat hadden, maar de noodzaak om er iets aan te doen niet zagen. Men had immers weinig tot geen klachten vanwege het overgewicht. En als ze hoge bloeddruk hadden dan werd die onder controle gehouden met medicatie.
Voetscreening
Alle diabeten kregen een voetscreening en ook nu bleek dat het gros van deze mensen dat voor het eerst kreeg. Ook zeiden velen dat er nog nooit eerder iets gezegd werd bij de huisarts over de voetverzorging. 78% van de diabeten had ongeschikt schoeisel aan en van alle 47 klanten die dag had 85% geen goed schoeisel aan. Men heeft meestal geen benul waarop gelet moet worden bij de aanschaf van schoeisel. Vrouwen met een grotere maat dan 41 en ook nog een brede voet of vocht in de voeten zitten werkelijk met de handen in het haar! Wat lichaamsbeweging betreft, doet 57% niet eens 3 keer per week 1 uur dat. Een lichtpunt is dat maar 19% rookte. Laten we hopen dat we over enkele jaren ook een gering aantal mensen met overgewicht en lichaamsvet in een flink tempo zien wandelen in ons land! Met geschikt schoeisel!
Tanya Frijmersum

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: