Anoepkoemar Bhaggan nieuwe Asra-voorzitter

Anoepkoemar Bhaggan is de nieuwe voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten, de Asra. Het nieuwe bestuur is op de algemene ledenvergadering (alv) van 1 november gekozen. Het bestuur zal voor een termijn van twee jaar aanzitten. De overige bestuursleden zijn secretaris Riaz Mohamed Joessoef, penningmeester Gail Chiu Hung, ondervoorzitter Just de Miranda, algemeen commissaris Rodney Bendter en commissaris Juliette Somohardjo.
Bhaggan gaf in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat het bestuur bezig is met het opstellen van haar concept jaarplan. Dit zal op de eerstvolgende alv ter goedkeuring worden aangeboden aan de leden. Bhaggan wees er ook op dat het van groot belang is dat de pijnpunten, waarvan er sprake is binnen de wereld van reisagenten, naar voren gebracht worden. Vervolgens zal een inventarisatie gemaakt worden. De aspecten die hierin staan opgenomen, zullen eveneens opgenomen worden in het jaarplan.
Bhaggan legt er de nadruk op dat transparantie en volledige inzet van het bestuur van eminent belang zijn. De Asra-voorzitter beklemtoont dat niet uit het oog verloren moet worden dat het bestuur de belangen van haar leden moet behartigen. Eind deze maand komt het nieuw gekozen bestuur voor de eerste maal bij elkaar in een alv.
De vraag of de kwestie van het failliet geraakte Antilliaanse vliegmaatschappij DAE (Dutch Antilles Express) de aandacht heeft van het nieuwe bestuur, beantwoordde hij bevestigend. Ook voegde hij eraan toe dat de gewezen voorzitter een duidelijk standpunt had ingenomen. Afhankelijk van de wensen van de leden zal hierop voortgeborduurd worden. Zo stelde gewezen Asra-voorzitter Jack Uden dat luchtvaartmaatschappijen die zich nog onvoldoende hebben bewezen een waarborgsom bij de autoriteiten moeten deponeren. Indien zich problemen mochten voordoen, kunnen de passagiers enigszins financieel gecompenseerd worden. Hij stelde voorop dat de financiële schade veel groter is dan slechts de kosten voor vliegtickets. Zo hadden passagiers geboekt voor een cruise in september dit jaar, waarvoor er reeds was betaald. Ook de hotelkosten en de retourvlucht naar Suriname waren betaald. De passagiers wier vakantie in rook is opgegaan door het faillissement van de DAE hebben nog geen cent aan schadevergoeding ontvangen. Ze zijn nog niet eens gecompenseerd voor hun ticketgeld.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: