Vuilophalers bundelen zich tot een bond

Op 19 oktober 2013 is de Bond van Vuilophalers opgericht. Zij hebben tot doel de belangen van aannemers, belast met de vuilophaal, in de ruimste zin des woord waar te nemen. Het bestuur van de bond bestaat uit de navolgende personen: 1. R.White, voorzitter; 2. D. van Aerde, ondervoorzitter; 3. J.Bisseswar, eerste secretaris; 4. A.Somaroe, tweede secretaris; 5. K.Mahadewsingh, eerste penningmeester; 6. S.Abdoel, tweede penningmeester.
De bond is ontstaan naar aanleiding van de perikelen rondom de transformatie van vuilophaal van overdag naar ‘s avonds. De aannemers hebben te kampen met tal van problemen bij de vuilophaal welke nu plaatsvindt in de avonduren. Herhaalde malen is aan de minister van Openbare Werken verzocht met de bond in overleg te treden, teneinde knelpunten welke zich bij de transformatie van de vuilophaal ‘s nachts voordoen, te bespreken.
De bond heeft echter moeten constateren dat de minister van Openbare Werken, met wie de aannemers aangesloten bij de bond, een arbeidsrelatie hebben, weigert de bond te erkennen.‘De minister houdt de gemeenschap voor dat het goed loopt met de vuilophaal in de avonduren, terwijl dit niet klopt met de werkelijkheid. Het is niet juist, zoals de minister stelt, dat voor de aanvang van de gewijzigde methode goede afspraken zijn gemaakt met de aannemers. De transformatie van vuilophaal met ingang van 7 oktober is aan de aannemers opgelegd. Met de aannemers is op geen enkele wijze omtrent dit voorstel overleg gepleegd door de minister, hetzij andere functionarissen van Openbare Werken.’
Er zijn een aantal pijnpunten welke zich bij de transformatie voordoen, die van dien aard zijn, dat het uitblijven van oplossingen de vuilophaal direct in gevaar kan brengen.
Ondanks het feit, dat deze pijnpunten door de Bond onder de aandacht van de Minister van Openbare Werken zijn gebracht, heeft de Minister deze zaken nog steeds niet besproken met de Bond.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: