Ramkalup niet op juiste wijze ontslagen

Radjkumar Ramkalup, directeur van de Wegenautoriteit Suriname, is rechtens niet op de juiste wijze met ontslag gestuurd door het ministerie van Openbare Werken. Dit heeft de rechter bepaald op 28 oktober in een rechtszaak aangespannen door Ramkalup tegen de Wegenautoriteit. De wettelijke procedure bij het beëindigen van het dienstverband is niet gevolgd. Dit laat het ministerie van Openbare Werken weten. Totdat het ministerie het ontslag niet volgens de wettelijke procedure heeft afgehandeld, blijft Ramkalup zijn salaris ontvangen als directeur. ‘Uit het vonnis moge verder blijken dat de rechter heeft overwogen dat het ministerie de ontslagprocedure die in artikel 4 lid 3 van de Wet Wegenautoriteit is opgenomen voor het ontslaan van de directeur, stipt heeft opgevolgd. Dat wetsartikel stelt o.a. dat de directeur op voordracht van de raad van toezicht door de minister wordt ontslagen, na verkregen goedkeuring van de raad van ministers’, stelt het ministerie. ‘De rechter is echter van oordeel dat dit wetsartikel niet belet dat ook de regels van de Wet Ontslagvergunning dienen te worden gevolgd.’
Het ministerie had in de ontslagbrief van 29 augustus 2013 geen reden aangegeven. ‘De reden van het ontslag is toen inderdaad niet schriftelijk vastgelegd, omdat het ministerie de verdere carrièregang van Ramkalup niet wilde schaden door schriftelijk vast te leggen waarom hij niet langer gehandhaafd kon worden. Als hij nu nog stelt dat hij niet weet waarom hij niet langer gehandhaafd kan worden bij de Wegenautoriteit, dan heeft hij waarschijnlijk geen kennis genomen van de op 9 oktober door de advocaat van de Wegenautoriteit bij de rechter ingediende conclusie van antwoord waarin enkele situaties beschreven zijn die zich tijdens zijn functioneren als directeur hebben voorgedaan. Op grond van de in deze conclusie van antwoord opgenomen stellingen, heeft de rechter besloten dat het duidelijk is dat noch de raad van toezicht, noch de minister langer vertrouwen hebben in Ramkalup. Als het goed is, heeft de advocaat van Ramkalup ook een kopie van de conclusie van antwoord ontvangen via de griffie, maar mogelijk dat hij Ramkalup geen deelgenoot daarvan heeft gemaakt.’
Dagblad Suriname had eerder gepubliceerd dat Ramkalup opzij is gezet, omdat hij verdacht werd van fraude door het ministerie. ‘Ik heb een transparant beleid. Als ik bezig was met corruptieve handelingen, zouden ze een Clad-onderzoek hebben ingesteld. Waarom hebben ze dat niet gedaan?’, was zijn reactie toen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: