Dino Bouterse en het Hezbollah terreurnetwerk

Naar aanleiding van de verzwaarde aanklacht tegen Dino Bouterse en de vele ‘Breaking-News’ reacties van de verschillende media voel ik mij geroepen enkele kanttekeningen te plaatsen.
De Openbare Aanklager(officier van justitie)
Ik vraag mij, gelet op de berichtgeving en de reacties hierop, of men het onderscheid kent tussen een openbare aanklager (bij ons: de officier van justitie), een jury en een rechter. Men moet goed begrijpen dat het een aanklager vrijstaat om te bepalen welk delict hij aan een verdachte wenst ten laste te leggen. Het staat hem tot het begin van het proces eveneens vrij om de aanklacht aan te vullen of te verzwaren. Dat is zijn of haar wettelijke taak. Wij moeten echter niet de klassieke fout maken om te denken dat, het enkele feit van een aanklacht reeds daarom een bewijs genereert. Het tegendeel is eerder het geval: hoe zwaarder de aanklacht, hoe groter de bewijslast, hoe hoger de hoogtemeter waar de aanklager overheen moet springen om de jury van zijn bewijs te overtuigen.
Hezbollah
“Volgens de federale rechtbank in New York zou Dino in ruil voor miljoenen dollars ‘grote aantallen vermeende Hezbollah-leden’ toegang willen geven tot Suriname. Hezbollah zou Suriname kunnen gebruiken als een ‘permanente basis om onder meer Amerikaanse doelen aan te vallen”, aldus, vrij vertaald, de verzwaarde aanklacht. Het lijkt mij zinvol om u eraan te herinneren dat Dino Bouterse geen deel heeft uitgemaakt van de zittende regering. Hij is evenmin lid geweest van het Kabinet van de President van Suriname. De veronderstelling dat hij daadwerkelijk ‘oefenterreinen’ zou kunnen aanleveren voor te plegen terreuractiviteiten tegen de Verenigde Staten, vergt daarom wel erg veel van onze fantasie. Bij de Farc (Columbia) of Het Lichtend Pad (Peru) hadden wij ons mogelijkerwijs nog iets kunnen voorstellen. Maar de Hezbollah, Come On Man!
Over Hezbollah zou ik nog het volgende willen opmerken: Hezbollah heeft haar activiteiten gedurende de laatste dertig jaar uitsluitend tot het Midden-Oosten (Libanon, Syrië, Ghaza, Noord Israel) beperkt. Er is niet één actie van om het even welke terroristische organisatie (Al Shabab, Al Qaeda, Boko Haram, …etc) die direct dan wel indirect tot deze organisatie te herleiden is dan wel is geweest. Hezobollah is primair opgericht om tegengas te geven tegen de Israëlische bezetting van Libanon. De oorspronkelijke droom luidde: het oprichten van een Islamitische Libanon a la Iran. Deze filosofie geldt inmiddels als achterhaald. Zij is ingeruild voor een wat meer ‘inclusieve’ staatsopvatting, waarbij er voldoende ruimte hoort te bestaan voor andersdenkenden(Christenen). En hoewel hun leider, Sheik Hassan Nasrallah, door Israel als staatsvijand nummer X wordt gezien en er verscheidene pogingen zijn gedaan om hem om te brengen, geldt dit niet voor de Amerikanen. Natuurlijk, zij zullen niet aarzelen om de Israëli’s te verwittigen, indien zij erachter komen waar hij zich ophoudt. Maar, en daar gaat het om: Sheik Hassan Nasrallah komt niet op de Amerikaanse terroristische dodenlijst voor. Er ligt geen missive van Barack Obama op tafel en er staan geen Amerikaanse ‘Drones’ gereed om hem om te brengen. Dat uitgerekend deze, volledig op het gebied rond de Midden-Oosten georiënteerde beweging, in een super dunbevolkt land als Suriname terroristische bases zou willen opzetten om de Verenigde Staten aan te vallen, gelooft werkelijk geen hond.
Stemmingmakerij van het Amerikaanse Openbaar Ministerie
De conclusie moet, helaas voor sommige media (nationale en internationaal) dan ook luiden, dat wij hier te maken hebben met het gebruikelijke voorspel, dat o zo kenmerkend is voor rechtsprocessen in de Verenigde Staten: “bekent u dat u er met de appel vandoor bent gegaan, dan kunnen wij….”, “zegt u dat Suriname bij de vliegtuigkaping betrokken is geweest, dan kunnen wij………”, “ zegt u dat de Paus erbij betrokken was, dan kunnen wij…….”. “Maar, indien u blijft volharden in uw weigering, dan dwingt u ons de aanklacht te verzwaren en dan zullen wij……………………” Dit is wat er aan de hand is, niets anders.
Ik zou van hieruit dan ook een klemmend beroep op de lezer willen doen. Laat u niet van de wijs door allerlei sensationele berichten. Laat u niet op stang jagen door een stelletje door en door geslepen Amerikaanse officieren van justitie, die via allerhande trucages Suriname van alles en nog wat denken te kunnen beschuldigen. Wij weten dat bij menig Amerikaanse officier het begrip ‘Hollywood’ voor op de tong ligt. En laten wij eerlijk zijn: deze officieren moeten toch ook carrière maken. En daar past binnen die samenleving ‘overdreven stoerdoenerij’ wonderwel voortreffelijk bij.
Guno Rijssel

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: