Via Facebook bewust worden over onze geschiedenis

Sinds 2012 heeft de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) een eigen Facebook-pagina. Het doel is om de ‘public awareness’ omtrent de geschiedenis van Suriname te vergroten. Volgens Stephen Fokke, directeur van de SGES, bestaat er een misvatting omtrent het erfgoed.
Koloniale periode
“Veel mensen denken dat de historische gebouwen alleen maar door de Nederlanders zijn gebouwd en dat het koloniaal erfgoed is. Dat klopt aan de ene kant, omdat het in de koloniale periode is gebouwd maar het is wel gedaan door onze eigen mensen!” Middels de pagina wil de stichting het besef vergroten dat de binnenstad is gebouwd door onze eigen voorouders en dat het onderdeel is van onze eigen geschiedenis. Om die reden besteden ze sinds een week extra aandacht aan Surinaamse bouwmeesters. En van de panden waar de informatie van te verkrijgen is, wordt die kennis gedeeld, zodat mensen zien dat het Surinamers zijn die hebben gewerkt aan die panden, als timmerlieden of metselaars. De stichting hoopt dat er zo meer waardering en respect voor het erfgoed ontstaat.
Erfgoedquiz
Personen die de pagina hebben ‘geliked’, krijgen dagelijks in hun status-update-lijst een historische foto te zien. Dat is onderdeel van de ‘Erfgoedquiz’ waarbij mensen mogen raden om welke straten of historische gebouwen het gaat. De pagina is zo dus interactief en slaat erg aan bij het publiek. Het beeldmateriaal komt overal vandaan. “We gebruiken fotoarchieven van derden, soms van sites uit het buitenland en daarbij vermelden we ook de bronnen. Het is niet commercieel bedoeld maar puur om het publiek te informeren. Mensen die oude foto’s willen insturen, kunnen dat doen via [email protected] zodat we die kunnen opnemen in de Erfgoedquiz. Oude foto’s kunnen ook worden opgenomen in het Nationaal Archief. Voor de documentatie, maar het is ook handig voor bijvoorbeeld restauratiedoeleinden.”
Volgend jaar weer Monumentendag
Momenteel zijn er 1.412 mensen die de pagina geliked hebben. “Dat zijn er nog niet zoveel, maar er is wel groeiende belangstelling. Vooral bij de quiz zie je dat mensen veel reageren. Er is een stukje nostalgie wat meespeelt en mensen vinden het jammer dat sommige gebouwen er niet meer staan. We hadden een dergelijk initiatief eigenlijk allang moeten nemen!” Er zal echter een inhaalslag worden gemaakt, want de komende dagen zullen er meer activiteiten volgen. Er komt een Monumentenkalender uit voor het volgende jaar en er zal op de website een koppeling komen waarbij er meer aandacht zal worden besteed aan standbeelden en historische waterputten. De Monumentendag is dit jaar niet gekomen, maar de SGES hoopt dat volgend jaar weer te kunnen doen.

error: Kopiëren mag niet!