Nieuw VWPU-bestuur wacht op kennismaking met Sidin

Het nieuwe bestuur van de Vereniging van Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU), onder leiding van Robert Soentik, wacht op antwoord van het college van bestuur om ontvangen te worden voor een kennismakingsonderhoud. De leden van de VWPU hebben vorige maand gekozen voor nieuw elan om hun belangen optimaal te behartigen. Naast Soentiek zitten in het bestuur Clayton Wallerlei (secretaris), Ramon Dwarka (penningmeester) en de leden Maarten Schalkwijk en Faiz Abdoelwahied. De nieuwe VWPU-leiding staat voor de uitdaging samen met het universiteitsbestuur te werken aan condities die arbeidssatisfactie bieden. Dit algemeen doel mag niet los gezien worden van de beroering die het nieuwe nog door te voeren organogram twee maanden geleden teweeg heeft gebracht onder voornamelijk het wetenschappelijk kader.
Soentik verduidelijkt dat de leden niet a priori tegen het reorganisatieplan zijn. Het gaat om de wijze waarop de reorganisatie en de verandering zullen worden doorgevoerd. ‘De VWPU zal samen met het universiteitsbestuur een traject uitzetten om in overleg te werken aan die transformatie. Dit zal ook duidelijk gemaakt worden tijdens het kennismakingsonderhoud’, zegt de voorzitter. De brief is al een poos terug verzonden naar Sidin en Soentiek verwacht dat er spoedig response hierop zal komen. Het bestuur is voor twee jaar gekozen. De eerstvolgende ledenvergadering is gepland voor december 2013.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: