Ronny Asabina: ‘Tij niet gekeerd voor goudindustrie’

Ronny Asabin‘Het tij is nog niet gekeerd voor de Surinaams goudindustrie. De internationale prijs van een troy ounce goud staat genoteerd op rond US$ 1.313.6 , wat nog steeds ver beneden de prijs is van US$ 1.787 in 2012 en US$ 1.920 in 2011.’ BEP-parlementariër Ronny Asabina maakt zich ernstig zorgen over deze internationale prijstrend. Hij waarschuwt voor zware bezuinigingen die te verwachten zijn bij de grote goudbedrijven, waaronder de multinationals Iamgold en Surgold. Dit kan funeste gevolgen hebben voor de economie. Asabina merkt een trend waarbij Iamgold langzaam terugtreedt als gulle financier van sociale projecten. ‘De multinational ziet niet alleen haar inkomsten dalen, er is ook een forse stijging van haar productiekosten’, meent Asabina. ‘Verminderde besteding aan sociale projecten in het binnenland levert een beter beheer van de centen op voor het bedrijf. De tegenvallers in de sector hebben ertoe geleid dat de overheid het tarief voor energie dat geleverd wordt aan Iamgold niet heeft verhoogd, terwijl dat conform het contract wel een aanpassing behoeft.’ De parlemntarier vindt het absurd dat de regering ervoor kiest om de steeds stijgende kosten van energie, niet af te wentelen op de multinational. De neergang in de sector heeft volgens Asabina tot gevolg gehad dat de regering, een pas op de plaats maakt wat betreft de investeringen in de gezamenlijke operatieuitbreiding van Iamgold in Brokopondo.
‘Sinds de ondertekening van de overeenkomst is er van overheidszijde gezwegen over het verdere traject en de bij wet afgesproken gezamenlijke investeringen. Eenzelfde situatie speelt ook bij Surgold, waar er nog geen follow-up in activiteiten plaatsvindt in het kader van de bij wet afgesproken gezamenlijke operatie in het Meriangebied in Sipaliwini.’ Volgens het assembleelid zijn de verminderde perspectieven naar alle waarschijnlijkheid de reden dat de overeenkomst met Surgold nog niet getekend kan worden. Asabina hekelt het feit dat de regering blijft zwijgen en geen openheid van zaken geeft over het onderhavige. Het meest zorgelijke zijn voor Asabina de banen die op de tocht zijn in de sector. Dit is recent het geval geweest bij Surgold, waar al tientallen arbeiders zijn afgevloeid, terwijl meer dan honderd personeelsleden in het ongewisse zijn over de continuering van hun dienstbetrekking bij de multinational.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: