Advocaten zien noodsituatie in rechtspleging

De leden van de Surinaamse Orde van Advocaten zijn van mening dat de rechtspleging in Suriname in een noodsituatie verkeert, ‘hetgeen het functioneren van de advocaat ernstig bemoeilijkt’. De leden die op 30 oktober bijeen waren, vragen in een motie aan het bestuur dat hij de minister hierover aanspreekt. Voor de noodsituatie identificeren de advocaten een aantal oorzaken. De zeer lange duur van zaken bij de kantonrechter en in hoger beroep aanhangig, zelfs in geval van kort gedingen, is er één van. Verder wordt gehekeld het feit dat procesgemachtigden, niet zijnde advocaten en/of juristen, soms zelfs deurwaarders, optreden tijdens rechtszaken, terwijl deskundige juridische bijstand noodzakelijk is. Het beschikbaar stellen van reeds uitgesproken vonnissen zou te lang duren. Het niet reageren op c.q. niet uitvoeren van voorstellen gedaan door de Orde van Advocaten, alsmede het niet publiceren van Ordebesluiten, door de minister van Justitie en Politie, is een ander heikel punt. Er zijn voorts structureel niet voldoende middelen beschikbaar om een adequate rechtspleging te garanderen, gedurende opeenvolgende regeringen. Voorts is er een ernstig en stelselmatig tekort aan rechters en griffiepersoneel.
‘De greep uit de veelheid van knelpunten binnen de rechtspleging bemoeilijkt het op adequate en kwalitatieve wijze functioneren van de advocaat ernstig. De belangen van de burger die rechtsbijstand zoekt, worden door deze situatie op zeer grove wijze geschaad, waardoor het gebruik van eigenrichting steeds vaker voorkomt’, constateren de advocaten.
De leden van de Orde van Advocaten dienden daarom een motie in met een dringend beroep op de raad van bestuur van de Orde om de noodsituatie, waaronder bovengenoemde knelpunten, onder de aandacht te brengen van de minister van Justitie en Politie en de president van het Hof van Justitie en er alles aan te doen dat aan de noodsituatie een einde komt, maar in het bijzonder dat bovengenoemde knelpunten binnen afzienbare tijd worden opgelost.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: