Ondertekening MOU tussen Asfa en Surafy

jjhhhHedenmiddag heeft de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) plaats gevonden tussen de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de vereniging Suriname Agriculture Forum for Youth (SURAFY). Tijdens de ondertekening werd de ASFA vertegenwoordigd door haar bestuursleden: Wilgo Bilkerdijk (Voorzitter), Rike van den Akker, Marjorie Renardus, Jessica Naarendorp en Rudy Soekhlal en SURAFY door Robert Christopher, Benito Reeberg en Safora Hermelijn. Dit MOU biedt een kader waarbinnen gedetailleerde voorstellen voor samenwerkingsprogramma’s c.q. projecten in het bijzonder op het gebied van ondernemerschap in de agrarische sector besproken kunnen worden tussen partijen.
De ASFA heeft als voornaamste doel zorg te dragen voor de belangen van de nationale productiesector in het algemeen en de Surinaamse producenten, die lid zijn van de ASFA in het bijzonder, voor de stimulering van Surinaamse producenten c.q. producten en het helpen scheppen van een goed investeringsklimaat daarbij. SURAFY heeft als voornaamste doel de jongerenparticipatie en in het bijzonder ondernemerschap in de agrarische sector te stimuleren en daarbij ten voordele van haar leden duurzame ontwikkeling van de vereniging en van de agrarische sector te initiëren c.q. aan te moedigen. ASFA en SURAFY kunnen vanwege hun respectieve doelstellingen gezamenlijk duurzame ontwikkeling stimuleren in de agrarische en voedsel – verwerkingssector. Verder is het de bedoeling dat beide partijen trainingen zullen initiëren en elkaar zullen betrekken bij workshops die de sector en het ondernemerschap versterken. Het MOU is aangegaan voor een periode van 5 jaren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: