Mahinder Jogi: ‘Somohardjo in DNA-vergadering voor politieke propaganda’

VHP-assembleelid Mahender Jogi gaf VA-fractieleider Paul Somohardjo een bolwassing toen laatstgenoemde zijn spreekbeurt gebruikte om zijn gal te spugen op Onderwijsminister Ashwin Adhin. Somohardjo verweet de minister mensen in topposities te benoemen op basis van nepotisme en favoritisme. Kundige personen worden gelicht uit hun functie ten faveure van zijn familieleden meent Somohardjo. Hij verwees naar onderwijstoppers uit kringen van zijn partij die zonder genade zijn ontheven. De politicus merkte ook op dat zijn partij sinds 2000 het ministerie heeft beheerd zonder rancuneus te zijn tegen ambtenaren op het departement die een andere politieke kleur dragen dan die van de PL. Volgens de parlementariër betoont zijn partij respect voor elke persoon met een andere politieke kleur.
Jogi typeert de opmerkingen van de PL-topper als ongepast in het parlement. ‘Somohardjo moet zijn kritiek maar deponeren in de coalitietop en andere gelegenheden van politiek overleg’, vindt Jogi. ‘Het is niet correct dat hij ministers uitkleedt in het parlement. Hij heeft het gedaan met Alice Amafo van Sozavo, nu doet hij het met Adhin.’ Jogi vraagt zich af waarom Somohardjo zijn mond houdt over de afgang van PL-onderminister Abigail Lie A Kwie, toen zij nog op het ministerie van Openbare Werken (OW) fungeerde. De ex-NDP-minister Ramon Abrahams van OW had toen onomwonden verklaard dat Lie A Kwie niet paste op zijn departement en daar niet langer gewenst was. De PL-voorzitter heeft toen geen poeha daarover gemaakt en ervoor gekozen Lie A Kwie als onderminister onder te brengen op het ministerie van LVV waar PL-topper Hendrik Setrowidjojo de leiding heeft. Somohardjo wil met het afkraken van Adhin in het parlement proberen zijn achterban te imponeren en bij hen de indruk wekken dat hij het voor hen opneemt. ‘Het siert deze fractieleider niet om het parlement te gebruiken voor deze politieke steekspelletjes.’ De VA-fractieleider volvoerde zijn spreekbeurt tijdens de eerste ronde van de algemene politieke beschouwingen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: