Professor Caram Laureaat Rotary Vocational Excellence Award 2013

Professor Anthony Caram is door de Rotary Clubs in Suriname uitverkozen als laureaat voor de Rotary Vocational Excellence Award 2o13. De Rotary Vocational Excellence Award is een onderscheiding die jaarlijks door de Rotary Clubs Paramaribo, Paramaribo Central en Paramaribo Residence wordt toegekend aan een persoon, die zich in de uitoefening van zijn of haar beroep op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Surinaamse gemeenschap.
Met het toekennen van de Rotary Vocational Excellence Award 2013 aan professor Caram wensen de Rotary Clubs hun erkentelijkheid uit te drukken voor zijn betekenisvolle rol op het gebied van de beoefening van de economische wetenschap en het bevorderen van verantwoord macro-economisch beleid in Suriname.
Professor dr. Anthony Richard Caram is geboren op 22 mei 1944 en slaagde in 1970 met lof voor het doctoraal examen algemene economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Aan dezelfde instelling promoveerde hij in 1981 tot doctor in de economische wetenschap. Het werk van professor Caram wordt vooral gekenmerkt door dienstbaarheid. Hij hanteert daarbij heel hoge professionele en ethische standaarden en gaat uiterst respectvol om met andere actoren binnen zijn vakgebied en daarbuiten.
Professor Caram heeft in 2007 in opdracht van de Centrale Bank van Suriname een diepgaande analyse gemaakt van de monetaire ontwikkelingen in Suriname in de periode tussen 1957 en 2007. Deze analyse is gepubliceerd onder de titel “Ontsporingen op weg naar monetaire soliditeit. De drie fasen in het bestaan van de Centrale Bank van Suriname 1957–2007”. Het verschaft inzicht in de oorzaken van de sterke detoriatie van de monetaire verhoudingen in ons land in de jaren 80 en 90 en de maatregelen, die daarna genomen zijn om Suriname terug te brengen naar een situatie van monetaire stabiliteit en macro-economisch evenwicht. De inhoud van dit boek is binnen het huidige tijdsgewricht uitermate actueel en het kennisnemen hiervan is een must voor iedereen, die in een beleidsbepalende positie betrokken is bij de financiële huishouding van de Staat Suriname.
In zijn rapport motiveert de jury zijn keuze onder meer met de volgende passage:
“Als bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Geld- Krediet- en Bankwezen aan het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is professor Caram heel intensief betrokken bij het opleiden van een nieuwe generatie financieel deskundigen, die voorbestemd is om de beleidsbepalende posities in Suriname in te nemen. Professor Caram participeert regelmatig op een onderscheidende manier in het publieke debat over macro-economische onderwerpen en zet zich vooral in om het bewustzijn over verantwoord macro-economisch beleid te bevorderen. Door de wijze waarop hij daaraan invulling geeft mag hij gerust worden beschouwd als het “macro-economisch geweten” van Suriname”.
De Rotary Vocational Excellence Award wordt dit jaar voor de 20ste keer toegekend. Op de lijst van laureaten uit voorgaande jaren staan de namen van Leo Mopurgo, Harry de La Fuente, Waldo Halfhuid, Eddie Jharap, André Loor, John Hewitt, Marlène Lie A Ling, Maurits de Miranda, pater Sebastiaan Mulder, Marcel Meyer, Siegmien Staphorst, Erwin de Vries, Erwin Tsai Meu Chong, Armand van Alen, Chris Healy, Hans Lim A Po, Cynthia Mac Leod, Edgar (Eddie) Joemmankhan en Freddy Kruisland.
De Rotary Vocational Excellence Award wordt jaarlijks traditiegetrouw aan de laureaat uitgereikt. Dat gebeurt in een plechtige bijeenkomst van de gezamenlijke Rotary Clubs in Suriname in de Ballroom van Royal Torarica op donderdag 14 november 2013. Op die datum zullen Rotarians samen met de laureaten uit voorgaande jaren en andere genodigden in de Balroom van Royal Torarica professor Caram huldigen voor zijn uitverkiezing tot laureaat voor de Rotary Vocational Excellence Award 2013.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: