Suriname en shutdown VS

De regering van de Verenigde Staten (VS) heeft onlangs besloten om overheidsinstellingen per 1 oktober 2013 structureel te sluiten, omdat de begroting over 2014 niet gepasseerd is. De niet-essentiële departementen zijn gesloten om geld te besparen. Deze week wordt besloten wat gedaan moet worden om het schuldplafond te verhogen. Het schuldplafond is een grens waarboven de regering niet uit mag komen. Dat is een afspraak met het doel om de schuldenlast zo klein mogelijk te houden. Maar dat betekent ook dat wanneer deze grens overschreden wordt, ambtenaren niet meer uitbetaald kunnen worden. Ook kan Amerika aan het einde van de maand geen rekeningen meer betalen. Het land verliest zijn kredietwaardigheid en wordt niet meer als veilige investering gezien. Om het schuldenplafond te verhogen, moeten de Democraten en Republikeinen een overeenstemming bereiken. Het ziet er naar uit dat deze overeenstemming bereikt is.
Ook in Suriname heeft men bij wet een plafond gesteld aan de binnenlandse en de buitenlandse staatsschuld. Het Bureau voor de Staatsschuld is in 2004 begonnen met de werkzaamheden. De taken werden overgedragen door het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname. Onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën heeft het bureau het operationeel beheer van de staatsschuld. Het bureau maakt onderscheid tussen verschillende soorten schulden. Binnenlandse staatsschulden zijn geldende verplichtingen die ingezetenen aangerekend worden, door middel van Surinaamse munt of andere valuta. Buitenlandse staatsschulden zijn verplichtingen die door niet-ingezetenen aangerekend worden en in andere valuta gerekend kunnen worden of in Surinaamse. Deze staatsschulden zijn beide aan het oplopen voor de Surinaamse Staat. De andere soorten schulden die behoren tot de staatsschuld zijn de bruto staatsschuld en netto staatsschuld.
Een bruto staatsschuld omvat de uitstaande rechtsgeldig tot stand gekomen schuldverplichtingen ten laste van de Staat. Volgens internationale definities worden bedragen van gecontracteerde schulden en niet afgeroepen garanties, niet opgenomen in de staatsschuld. De Wet op Staatsschuld ziet dit als een netto staatsschuld. Een kredietbeoordelaar kijkt naar de staatsschuld voordat de rating wordt bepaald, bijvoorbeeld om te beoordelen hoe stabiel een land is om in te investeren. Door de shutdown ligt de AAA-rating van de VS onder vuur en hebben beoordelaars het land bijna gedegradeerd in hun rating. Door grotere Amerikaanse kredietbeoordelaars, wordt Suriname gezet op een dubbel B-rating, wat inhoudt dat het land positief en stabiel is om in te investeren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: