Badrisein Sital: ‘Rijstboeren moeten niet alleen klagen en jammeren’

‘Rijstboeren moeten niet alleen klagen en jammeren’, zegt de coördinator van het Rijstorgaan, Badrisein Sital, in gesprek met Dagblad Suriname. Sital hoort het klaaggezang van de rijstboeren al 26 jaren. ‘De tijd is nu rijp dat de boeren zich beter gaan organiseren. Ze hebben geen onderhandelingspower. Aan het feit dat de opkopers de padieprijs eigendunkelijk vaststellen, gaat een einde komen indien de rijstboeren goed georganiseerd zijn.’ Sital zegt dat er leden zijn die nauwelijks geregistreerd staan. Ook weten zij niets af van de interne organisatie die meestal een chaos is. Indien de organisatiegraad goed is, staan de boeren in een heel sterke positie. Hij geeft de boeren mee hun huiswerk eerst goed te maken alvorens steen en been te klagen.
Sital onderkent dat er risicofactoren verbonden zijn in de sector. Maar hiervan is er ook sprake bij de groente- en fruitteelt. Hij merkte op dat de producenten van groente en fruit, die ook een heel belangrijke bijdrage leveren in het voorzien van zowel de nationale als internationale markt, niet onnodig zitten te klagen. Zij steken eerder de handen uit de mouwen. Ten opzichte van de groente- en fruittelers zijn de rijstboeren beter geaccommodeerd. Er zijn specifieke investeringsprogramma’s voor hen. De groente- en fruittelers kennen deze ‘luxe’ niet.
Door de rijstboeren wordt gesteld dat de opkoopprijs van padie SRD 55 per baal bedraagt. Sital benadrukt dat de prijs reeds geruime tijd opgeschroefd is naar SRD 60 tot SRD 65, afhankelijk van de kwaliteit. ‘Door het Rijstorgaan was een richtprijs vastgesteld van SRD 67 per baal. Hierin is een winstmarge van 15 % gecalculeerd’, merkt hij op.
Door de Surinaamse Padieboeren Associatie is een voorstel ingediend voor een compensatie van SRD 16 per baal padie. Per hectare bedraagt het bijkans SRD 900. Of dit voorstel ingewilligd wordt, weet Sital niet. Hij staat wel afwijzend tegen dit compensatievoorstel. De SPBA heeft vervolgens de president aangeschreven waarin het verzoek wordt gedaan voor ingrijpen door het staatshoofd. ‘Ze komen heel ongeloofwaardig over bij de president. De rijstboeren moeten weten dat de rijstsector geliberaliseerd is.’ Volgens Sital zouden de rijstboeren er heel goed aan doen door zich professioneel te gaan organiseren en elkaar te motiveren.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!