“Samenwerking BEP in NF- of AC-verband ligt niet voor de hand”

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zal zich richting de verkiezingen van 2015 niet vanzelfsprekend aansluiten bij de A Combinatie (AC) noch bij het Nieuw Front (NF). Parlementariër Ronnie Asabina van BEP zegt dat de partijstructuren de fundamentele besluiten zoals die over samenwerkingsverbanden zullen nemen.
Ondanks Abop, Seeka en BP 2011 ondertussen de wens voor een hernieuwde samenwerking in A Combinatie-verband hebben uitgesproken, zal het kennelijk niet zover komen. “Zolang AC een imago blijft etaleren van verraad, sweefteki, disharmonie en enge politieke belangen mogen en kunnen wij niet in zo een klimaat gedijen”, benadrukt Asabina het harde partijstandpunt. De BEP vreest niet voor zware concurrentie bij het verwerven van DNA-zetels, vooral in het binnenland. “Wij vrezen niet voor partijen die niet uit emancipatorische en/of ideologische overwegingen en redenen zijn opgericht. Het is wel jammer dat mensen die de smaak te pakken hebben gehad en/of door derden worden aangezet, onder valse voorwendsels kwetsbare delen van het kiezersvolk aan hun kant proberen te krijgen. De opdracht en de morele plicht hebben wij om het kiezersvolk helder, concreet, omstandig en overtuigend uit te leggen hoe de vork in de steel zit, zodat men met een rein en oprecht geweten een verantwoorde keuze kan maken”, zegt de politicus.
Asabina benadrukt dat ondanks de zogenoemde vrijage tussen BEP en het NF, geen logische sprake is van een samenwerking bij de verkiezingen van 2015. ‘Het NF en BEP zitten in de oppositie en het is normaal gebruik in de politiek dat partijen nagaan op welke wijze en in welke mate zij elkaar in de oppositie behulpzaam kunnen zijn’, weet de BEP-parlementariër. Zijn partij is tot nog toe niet ontevreden wat betreft de onderlinge bejegening en samenwerking met het NF in het parlement.

error: Kopiëren mag niet!